Din cele 1,5 miliarde de euro, peste 642 milioane au fost pentru derularea intervenţiilor în domeniul dezvoltării infrastructurii, 690,72 milioane de euro pentru derularea intervenţiilor în domeniul competitivităţii, cercetării, dezvoltării, inovării şi IT, pentru derularea intervenţiilor în domeniul asistenţei tehnice, respectiv măsurilor de consolidare a capacităţii entităţilor implicate în gestionarea fondurilor europene – 62,25 milioane de euro, pentru derularea măsurilor de consolidare a capacităţii entităţilor administraţiei publice – 124,26 milioane de euro. 

"Numeroase apeluri sunt încă deschise, proiecte selectate, astfel încât premisele pentru semnarea unui volum semnificativ de contracte de finanţare pe parcursul anului 2017 au fost stabilite. Am asigurat astfel un pachet integrat de măsuri care asigură premisele pentru demararea unei gestionări eficiente a fondurilor europene: apeluri lansate, portofoliu de proiecte în elaborare, suport pentru consolidarea expertizei autorităţilor de management pentru realizarea selecţiei şi evaluării proiectelor, atât cu expertiză internă, cât şi externă", informează MFE. 

Apelurile lansate în 2016 au vizat diferite priorităţi de investiţii. 

Astfel, cele de pe Programul Operaţional Infrastructură Mare au vizat dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare şi de metrou, îmbunătăţirea siguranţei rutiere, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, infrastructura punctelor vamale, infrastructura managementului integrat al deşeurilor, dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, protejarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii, îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a calităţii aerului, îmbunătăţirea reacţiei la dezastre, dezvoltarea infrastructurii de distribuţie de energie din surse alternative, monitorizarea consumului de energie pentru consumatori industriali, contorizare inteligentă, infrastructura de termoficare, infrastructura de transport energie electrică şi gaze. Astfel, 83% din alocarea financiară pentru programul operaţional a fost destinată acestor apeluri lansate integral pe parcursul anului 2016. 

La Programul Operaţional Regional este vorba de măsuri de sprijin pentru microîntreprinderi, operaţiuni consolidare clădiri rezidenţiale, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor şi reducerii poluării, stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multi-modale, reconversia regiunilor industriale aflate în declin şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice. Astfel, 26,85% din alocarea financiară pentru programul operaţional a fost destinată acestor apeluri lansate integral pe parcursul anului 2016. 

Conform MFE, apelurile de proiecte pe PO Capital Uman au vizat intervenţii integrate în comunităţi marginalizate, sprijinirea antreprenoriatului social şi a întreprinderilor sociale existente, dezvoltarea antreprenoriatului prin înfiinţarea de noi afaceri, intervenţii în domeniul educaţiei, acţiuni de formare a profesioniştilor din sectorul medical, măsuri integrate de dezvoltare a strategiilor de dezvoltare locală în mediul urban, schemă integrată la nivel naţional pentru înregistrarea şi profilarea tinerilor NEETs. Astfel, 17,22% din alocarea financiară pentru programul operaţional a fost destinată acestor apeluri lansate integral pe parcursul anului curent. 

55,33% din alocarea financiară pentru Programul Operaţional Competitivitate a fost destinată apelurilor privind intervenţii de cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniile specializare inteligentă şi sănătate, măsuri pentru creşterea participării româneşti în cercetarea la nivel UE (proiectul major Extreme Light Infratructure-Nuclear Physics), crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale, dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil şi asigurarea accesului cercetătorilor, îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet. 

Pe Programul Operaţional Capacitate Administrativă, apelurile au vizat creşterea transparenţei şi responsabilităţii sistemului de achiziţii publice, creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, dezvoltarea şi implementarea de sisteme standard şi instrumente moderne şi eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemul judiciar. Astfel, 46,78% din alocarea financiară pentru programul operaţional a fost destinată acestor apeluri, atât pentru cele lansate în 2015, cât şi pentru cele din 2016.

SURSA: Agerpres