Este vorba despre cererile de sprijin privind dezvoltarea de servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, sesiunea a treia. Acestea pot fi depuse până la data de 15 mai, inclusiv, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Se pare că în acest an, alocarea financiară pentru sesiunea a treia este de 51,53 milioane de euro, se arată într-un comunicat de presă.

De asemenea cererile se vor depune la centrele judeţene/locale APIA şi al centrului municipiului Bucureşti. Pentru acordarea sprijinului financiar, solicitantul depune o cerere de sprijin, conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului.

Cererea se depune online pe site-ul www.apia.org.ro, în aplicaţia electronică M15, se tipăreşte, se semnează şi se depune împreună cu documentele aferente. În cazuri excepţionale, cererea de sprijin se poate depune doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente.

Cine sunt beneficiarii?

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă proprietarilor (inclusiv unităţilor administrativ teritoriale) de păduri din fondul forestier naţional, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de cinci ani şi vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat.

De asemenea, în cadrul acestei schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete, respectiv: Pachetul 1, asigurarea de zone de linişte, pentru care beneficiarul primeşte 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafaţă inclusă în angajament şi Pachetul 2, utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primeşte 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. Acesta din urmă poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1.

Documentul menţionează că intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%. Pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat.

În ceea ce privește suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1, aceasta este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care deţin suprafeţe mai mici şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Reducere de 1%

Cererile de sprijin pot fi depuse şi după data de 15 mai, respectiv până la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până în termenul de 15 mai 2020 inclusiv.

Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fără aplicarea de penalităţi, până la data de 2 iunie 2020 inclusiv, cu posibilitatea depunerii până la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus în termenul de 2 iunie 2020 inclusiv.