Este vorba despre ordonanța 116/2017 care, printre altele, modifică un articol din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Mai precis, motivând cu nevoia de a respecta ținta de deficit de 3%, Guvernul a ridicat barierele privind valoarea maximă a contribuției la bugetul de pensii.

Se modifică, astfel, articolul 36 din lege și se elimină partea finală. Vechea lege prevedea că “ Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declarația individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia. “, iar în forma ei nouă, formularea “… și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia”, este eliminată.