Potrivit autorizaţiei, amplasamentul lucrărilor este situat pe tronsonul de cale ferată cuprins între km 614+000 (existent)- km 470+022 (existent)- secţiunea Frontieră- Simeria, care face parte din Axa prioritară TEN-T 22 (Coridorul IV Pan-European) şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Arad, de la km 528+990 (existent) până la km 614+000 (existent)- localităţile Săvârşin şi Radna şi pe teritoriul judeţului Hunedoara, de la km 470+022 (existent) până la km 528+990 (existent)- oraşul Simeria. Valoarea lucrărilor este de 21.836.140 lei, fără TVA.

Tronsonul de cale ferată Radna – Gurasada – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European, va fi reabilitat cu bani europeni prin intermediul unui proiect în valoare de circa 9,526 miliarde de lei, parafat în noiembrie 2017 de Ministerul Transporturilor.

Cererea de finanţare a fost semnată de Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, şi vizează proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximum 160 km/h, tronsonul 2 km. 614 – Gurasada şi tronsonul 3 Gurasada – Simeria”, depus de Compania Naţională de Căi Ferate SA, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectul principal al cererii de finanţare este reprezentat de modernizarea a 141 km de cale ferată pe tronsonul Radna – Gurasada – Simeria în scopul creşterii vitezei maxime operaţionale la 160 km/h pentru trenurile de pasageri şi 120 km/h pentru trenurile de marfă şi va contribui la reducerea în consecinţă a timpului de deplasare între localităţile Simeria şi Arad de la 146 minute la 74 de minute.

Valoarea totală a proiectului este de 9.526.767.151,16 lei, acesta urmând să fie finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, astfel: 75% din valoarea totală eligibilă aprobată (6,008 miliarde lei) asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de 3,518 miliarde de lei de la bugetul de stat.

Ministerul Transporturilor precizează că perioada de implementare a proiectului este de 111 luni, începând cu data de 1 ianuarie 2014. Finalizarea lucrărilor este programată pentru data de 1 martie 2023.

Cum va fi îmbunătățit transportul feroviar

Cele mai aşteptate proiecte de infrastructură feroviară din România sunt acolo unde se află șantierele de cale ferată din vestul țării. Peste 140 kilometri de cale ferată de pe Coridorul IV paneuropean, între Simeria şi Arad, sunt în plin proces de modernizare.

În prezent, firmele de construcţii care se ocupă de modernizarea celor aproximativ 140 km de cale ferată s-au mobilizat şi lucrează conform graficelor. Pe secţiunea Km 614 – Gurasada – Simeria (141,17 km), contractele pe cele patru loturi de lucrări s-au semnat anul trecut şi au o valoate totală de circa 7,5 miliarde lei. Oficialii CFR SA au semnat primele două contracte, în mai 2017, cu asocierea Astaldi SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL pentru reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European, lucrări în valoare totală de circa 3,45 miliarde lei. Pentru lotul 1 km 614 – Cap Y Bârzava, contractul de modernizare are valoarea de 1,689 miliarde lei, iar pentru secţiunea Bârzava – Cap Y Ilteu valoarea lucrărilor se ridică la 1,763 miliarde lei.

Asocierea Astaldi SpA – FCC Construccion – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems România este constructorul subsecţiunilor km 614 –  Bârzava (2A) şi (2B) Bârzava – Ilteu. Perioada de finalizare proiectelor este anul 2020.

Compania CFR SA gestionează patru şantiere de cale ferată, lucrări în valoare de peste 1,6 miliarde euro, între Arad şi Sighişoara.

Am putea spune că abia în 2021, trenurile de călători vor putea circula cu viteza de 160 km/oră între Sighișoara și granița cu Ungaria.

Reprezentanţii CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, spun că verifică lunar evoluţia lucrărilor de modernizare pe cele patru şantiere feroviare deschise în vestul ţării, între km 614 – Gurasada – Simeria.

Între Sighişoara şi Simeria, lucrările de modernizare aflate în execuţie înseamnă schimbarea liniilor, peroane, instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului, gări, puncte de oprire, poduri, podeţe, tuneluri, pasaje pietonale, treceri la nivel şi substaţii de tracţiune. Aceste lucrări  înseamnă îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar, pe Coridorul IV paneuropean, sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă şi introducerea sistemului de semnalizare de ultimă generaţie ERTMS/ETCS Nivel 2. Lucrările de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare, finalizate între Simeria şi Sighişoara (aproximativ 144 km), au ca obiectiv general asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin-Dunăre (ramura nordică), îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar şi sporirea vitezei de circulaţie.