Romtelecom, cel mai mare operator de telefonie fixă pe piaţa locală,  oferă gratuit clientilor săi persoane fizice o poliţă de asigurare a locuinţei pentru o perioadă de trei luni, ca un beneficiu suplimentar în calitate de clienţi ai companiei.

Romtelecom este contractantul poliţei, iar clientul Romtelecom este beneficiarul acesteia, de care poate dispune gratuit timp de trei luni fără a semna vreun document sau a avea alte obligaţii, conform parteneriatului dintre Romtelecom şi Astra Asigurări.

Opţional, poliţa este însoţită de o ofertă specială pentru clienţii Romtelecom: dacă aceştia doresc prelungirea poliţei beneficiază de o reducere de 50% a preţului asigurării pe o perioadă de un an, la preţul de 10 euro pe an. În cazul în care clientul nu va opta pentru prelungirea poliţei de asigurare, aceasta va înceta automat după trei luni.

Odată cu asigurarea oferită timp de trei luni gratuit, Romtelecom înştiinţează clienţii că, dacă nu se exprimă împotriva, se va considera că acceptă ca Astra Asigurari să aibă acces la datele lor personale, urmând a fi contactaţi de un reprezentant pentru prelungirea perioadei asigurate.

În cazul în care un client nu este de acord să beneficieze de această asigurare gratuită, îşi poate exprima dezacordul prezentându-se la orice magazin Romtelecom sau apelând 1930 (apel gratuit din reţeaua Romtelecom) în termen de 10 zile de la data facturării, înscrisă pe prima pagină a facturii.

SURSA: Romtelecom