”Scăderea accentuată a temperaturii aerului pe întreg teritoriul României şi menţinerea situaţiei şi în perioada următoare a condus la creşterea cererii de gaze naturale. SNGN Romgaz SA Mediaş a început suplimentarea cantităţilor de gaze din import care sunt livrate clienţilor săi. Pe întreaga perioadă rece Romgaz a asigurat şi continuă să asigure producţia maximă de gaze naturale din câmpurile de gaze exploatate, care se ridică la circa 30% din livrările zilnice de gaze naturale”, se arată într-un comunicat al companiei Romgaz.

Sucursala de Înmagazinare Gaze Naturale din cadrul Romgaz, operatorul depozitelor de înmagazinare, a pus la dispoziţia proprietarilor de gaze din depozite capacitatea maximă de extragere a gazelor naturale din depozite, care se ridică în prezent la 19 milioane metri cubi/zi.

Romgaz precizează că în urma lucrărilor efectuate în ultimii ani capacitatea de extragere a gazelor din depozite la început de ciclu a crescut cu 40%, atingând în ciclul prezent 31,2 milioane mc/zi, dar pe măsură ce se realizează golirea acestor depozite capacitatea de extracţie se diminuează, ajungând la finele ciclului de extracţie la circa 14 milioane mc/zi.