Romgaz anunţase la mijlocul acestei luni că a actualul contract va expira la 31 decembrie, iar cele două părţi ar fi trebuit să găsească o soluţie de eşalonare a datoriei până la data de 29 decembrie. 

De asemenea, Romgaz a extins, până la 20 ianuarie 2016, termenul în care ar trebui eşalonate datoriile pe care le are Electrocentrale Bucureşti (Elcen), astfel încât să fie încheiat un contract de furnizare valabil pentru anul viitor. 

'În cadrul şedinţei din data de 29 decembrie 2015, Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a hotărât prelungirea Contractului de vânzare – cumpărare gaze naturale nr. 34/2015, aflat în derulare între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi Electrocentrale Bucureşti S.A., până la data de 31 ianuarie 2016, în aceleaşi condiţii contractuale, cu următoarea excepţie: cantitatea de gaze naturale interne din depozite, pentru Noncasnici (NC), va fi de minim 35% din total cantitate gaze naturale interne livrate pentru NC. ROMGAZ va încerca să maximizeze acest procent al cantităţilor de gaze naturale interne extrase din depozite şi furnizate către Electrocentrale Bucureşti S.A', se arată în raport. 

Totodată, documentul mai precizează că încheierea noilor contracte de furnizare a gazelor naturale pentru perioada 1 februarie 2016 – 30 septembrie 2016 va fi condiţionată de încheierea Convenţiei de eşalonare, concomitent cu Contractul de garantare ipotecă imobiliară, cât mai devreme posibil, dar nu mai târziu de data de 20 ianuarie 2016. 

'Agrearea de către ambele părţi a condiţiilor de garantare a Convenţiei de eşalonare, respectiv ipotecă de rang I şi gaj asupra activelor CET Progresu, a căror valoare trebuie să fie până cel puţin la concurenţa sumei care va face obiectul Convenţiei de eşalonare (terenuri şi construcţii notate în cartea funciară şi alte active acceptate de ROMGAZ)', mai precizează raportul. 

Potrivit Romgaz, datoriile Elcen depăşesc 400 de milioane de lei. 

 AGERPRES