Cea mai mare scădere a fost înregsitrată de traficul intern al Poștei Române, care a pierdut 40 de procente față de anul precedent.
Astfel, conform Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, fraficul poștal total corespunzător anului 2009 a fost de 460.602.792 de trimiteri, rezultând o medie de 21,46 de trimiteri poștale per locuitor.
Media este cu peste 10 trimiteri per locuitor mai mică decât în anul 2008, cand s-au înregistrat 31,98 de trimiteri postale per locuitor. Aproape 98% din traficul postal din 2009 este reprezentat de trafic intern, care a înregistrat o scădere de peste 35% până la valoarea de 431.909.187 de trimiteri, în condițiile în care traficul intern realizat de Poșta Română a scazut cu 40,82%, iar cel realizat de ceilalti furnizori a crescut cu 29,67%.
Traficul internațional a crescut, anul trecut, cu 62%. Conform ANCOM, atat Poșta Română, cat și ceilalti furnizori, au înregistrat creșteri în acest sector de aproape 68%, respectiv 26%.