În România erau autorizate la sfârșitul anului 2019 un număr de șapte fonduri private de pensii obligatorii (Pilon II). Toate cele șapte fonduri au înregistrat performanțe foarte bune pentru participanții lor în ultimul an. Acestea au variat între un maxim de 12,99% înregistrat de fondul Vital administrat de Aegon Pensii și un minim de 10,97% înregistrat de fondul de pensii BRD. Media performanțelor înregistrate în 2019 a fost 11,98%, iar mediana a fost 11,81%. Fondurile de pensii au beneficiat de performanțele foarte bune ale acțiunilor listate la Bursă de Valori București în 2019 (inclusiv de revenirea prețurilor acestora după scăderea accentuată din luna decembrie 2018, determinată de publicarea Ordonanței de Guvern despre taxele aplicabile domeniilor bancar, energie și comunicații), potrivit unei analize Smartfin.

Performanțele cumulate sunt foarte bune și pe ultimii cinci ani (2015-2019), situându-se între o valoare maximă de 28,96% înregistrată de fondul BCR și una minimă de 22,98% înregistrată de fondul BRD (media acestor performanțe a fost de 26,78%). În ceea ce privește performanțele obținute de fonduri în ultimii zece ani, acestea s-au situat între 114,48% obținută de fondul BCR și 93,43% pentru fondul AZT Viitorul Tău:

Activele totale administrate de cele șapte fonduri erau de 48,59 miliarde lei la sfârșitul anului 2019, în creștere cu 31,62% față de sfârșitul anului 2018 și cu 244,61% față de valoarea înregistrată în urmă cu cinci ani. Numărul total de participanți în cele șapte fonduri era de 7,45 milioane la sfârșitul anului trecut, iar contribuția medie lunară a acestora la fondurile private de pensii obligatorii era de 174,02 lei/lună:

În ceea ce privește investițiile fondurilor private de pensii obligatorii, motorul performanțelor acestora a fost reprezentat de plasamentele în acțiuni care au reprezentat 21,74% din activele totale; procentul minim de acțiuni se înregistrează la fondul BRD (19,66%), iar procentul maxim la Aripi (21,17%). Restul investițiilor fondurilor sunt realizate preponderent în instrumente cu venit fix: 61,56% în titluri de stat, 9,50% în obligațiuni și 3,98% în depozite bancare. De asemenea, un procent de 3,22% din activele totale era plasat în unități ale unor fonduri de investiții:

PILONUL III

Și fondurile de pensii private facultative au avut un an excelent în 2019, cu o medie a câștigurilor obținute de 11,15% și o mediană de 10,63%. Cel mai performant fond al anului trecut a fost AZT Vivace cu o performanță de 13,99%, iar cea mai scăzută performanță a fost înregistrată de fondul Pensia Mea (+8,80%). Media câștigurilor obținute în ultimii cinci ani a fost de 20,90%, iar mediana de 20,14. În ultimii zece ani media câștigurilor cumulate a fost de 80,97%, cu o mediană apropiată, de 80,42%:

Cele zece fonduri de pensii facultative administrau active totale de 2,51 miliarde lei la sfârșitul anului 2019, iar numărul total de participanți în acestea era de 501 mii. Activul celor zece fonduri a crescut cu 23,1% în anul 2019 și cu 122,9% în ultimii cinci ani:

Activele celor zece fonduri erau plasate la sfârșitul anului 2019, în medie, într-o proporție de 25,4% în acțiuni, 2,8% în depozite, 60,4% în titluri de stat, 7,9% în obligațiuni și 4,0% în unități de fond:

Smartfin.ro, platforma de prezentare a fondurilor de investiţii din România, anunţă lansarea acoperirii fondurilor de pensii private (Pilonul II şi III). Noua secţiune pentru informaţii detaliate despre fiecare fond şi comparaţii între fonduri poate fi accesată la această adresă.