Pe lângă mineri, mai există și alte categorii de persoane care desfășoară munca în condiții speciale (ce le-ar putea pune în pericol sănătatea și/sau siguranța) precum călăreții de circ, dansatorii sau personalul navigant din aviația civilă.

Ce alte categorii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare:

  • Cei care lucrează ca balerini, dansatori, acrobați, călăreți de circ sau soliști de operă pot beneficia de această lege.
  • Cei care lucrează cu materii prime nucleare și desfășoară activități de tipul celor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a astfel de materii. De asemenea, activitățile trebuie să se desfășoare în zonele I și II de expunere, în ceea ce privește radiațiile.
  • Cei din aviația civilă. Aici nu intră doar piloții de avioane (precum cele clasice de transport public) sau însoțitorii de zbor, ci intră, printre alții, și personalul de parașutism.
  • Cei care lucrează cu anumite materii sau substanțe periculoase sau în alte zone periculoase. Cum sunt, de exemplu: materiile explozive, pulberi și muniții; zone cu expunere la activități nucleare, de risc radiologic de gradele III și IV; activități de construcții desfășurate în subteran, dacă sunt la adâncimi mai mari de opt metri; activități desfășurate pe platforme marine; activitatea desfășurată în oțelării, activitatea de laminare la cald etc.; activitatea de fabricare a pesticidelor.

Potrivit actualei legi cât și celei care urmează să se aplice din 2021 (Legea nr. 127/2019), activitățile de muncă desfășurate în condiții speciale sunt cele „unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.”

De asemenea, se pare că au apărut, recent, și unele schimbări în privința posibilității de pensionare mai rapidă pentru cei care au desfășurat muncă în condiții deosebite, permițându-le acestora să se pensioneze mai rapid decât până acum.