Aceasta este una dintre concluziile stabilite în cadrul seminarului „Parteneriat pentru implementarea Strategiei Europa 2020”, organizat ieri de Fundația TERRA Mileniul III. Evenimentul a avut ca temă viitoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2014 – 2020 și obligațiile României privind schimbările climatice.

Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, acțiunea climatică va trebui integrată în toate ariile principale de finanţare – coeziune, inovare, infrastructură, agricultură.

De asemenea, bugetul destinat proiectelor pentru climă va crește la nivel european de la 50 miliarde de euro (cât a fost în perioada 2007 – 2013), la aproximativ 200 miliarde de euro. În plus, următoarea perioadă de programare a fondurilor europene va conține o nouă categorie de intervenție, ce vizează trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și promovarea adaptării la schimbările climatice.

Fondurile structurale sunt principalul instrument economic prin care Uniunea Europeană sprijină statele membre să ia măsuri în concordanță cu Strategia Europa 2020. În acest sens, Comisia Europeană a recomandat guvernelor să stabilească prioritățile de investiții împreună cu toți actorii sociali implicați, sub forma unui Acord de parteneriat, care să prevadă 20% din fondurile alocate către măsuri de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră sau măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

“Miza pentru România o reprezintă aproximativ  8 miliarde de euro pe care nu îi vom putea accesa în viitorul exercițiu financiar, dacă acum nu vom identifica cele mai bune măsuri de intervenție către o economie cu emisii scăzute de carbon” a spus Lavinia Andrei, președinte TERRA Mileniul III.