Casa de avocatură Dănilă, Petre& Asociaţii a înregistrat o intensificare a numărului de dosare privind fraudele în dauna instituţiilor financiare în anul 2010 comparativ cu anul 2009, bazate în special pe dezvoltarea locală a reţelelor de infractori, adesea organizaţi în grupuri foarte complexe, cuprinzând notari publici, avocaţi si funcţionari publici.

Dănilă, Petre& Asociaţii a oferit consultanţă până în prezent pentru 200 de cauze penale, în care sunt investigaţi sau în curs de judecată peste 350 de persoane fizice si juridice, pentru fraude comise în dauna unor instituţii financiare. La nivelul acestor cazuri se poate discuta de o sumă de aproximativ 20 milioane de euro, sumă ce reprezintă prejudiciul cauzat părţilor vătămate din dosare, respectiv instituţiilor financiare.

„Desi autorii fraudelor sunt tot mai inventivi si uneori se constituie în grupuri infracţionale, ceea ce face ca depistarea activităţii infracţionale si sancţionarea persoanelor vinovate să nu fie întotdeauna usor de realizat, casa noastră de avocatură a reusit încă din faza investigaţiilor, în foarte multe situaţii, recuperarea bunurilor finanţate sau împiedicarea înstrăinării de către autori a garanţiilor constituite pentru obŃinerea finanţării”, spune Luminiţa Dănilă, Senior Partner Dănilă, Petre& Asociaţii.

Dănilă, Petre& Asociaţii avertizează că adesea se utilizează documente contabile false, care fac dovada „unei bonităţi extraordinare” a persoanei care obţine prin fraudă finanţarea. Alături de documente contabile ce induc ideea de bonitate extremă, infractorii prezintă adesea, în acelasi scop, înscrisuri false similare instrumentelor specifice bancare (scrisori de garanţii bancare emise de alte bănci cunoscute, certificate de depozite bancare, acreditive bancare). Dosarul de obţinere a finanţării este abil prezentat ofiţerilor de credit, adesea infractorii acţionează în coautorat, se prezintă în număr sporit la bancă, utilizând calităţi mincinoase, denumiri complexe în limba engleză, astfel încât impresia lăsată instituţiei finanţatoare să fie una a unei „serioase corporaţii”.

“Pe lângă analiza clasică de dosar, instituţiile de credit/financiare bancare si nebancare ar trebui să verifice cu maximă atenţie realitatea si valabilitatea titlurilor de proprietate pentru bunurile ce se achiziţionează urmare a creditării sau pe care le finanţează, cât si pentru cele ce sunt oferite ca si garanţii reale mobiliare sau imobiliare.

Efectuarea unui due dilligence care să confirme/infirme realitatea si valabilitatea titlurilor de proprietate, de către o casă de avocatură specializată, mai înainte de aprobarea creditului/finanţării, reduce riscul fraudării! Se poate merge chiar si pe firul verificărilor de tip „internet research” întrucât de multe ori se pot depista articole în presă despre persoana care încearcă să obţină finanţare”, a continuat Luminiţa Dănilă.

„Din păcate, legea nu oferă o enumerare exhaustivă a fraudelor în dauna instituŃiilor financiare. Reglementarea înselăciunii în Codul penal –art 215- permite însă organelor de urmărire penală să încadreze în această infracţiune diferitele activităţi cu caracter infracţional, desfăsurate de persoanele fizice sau juridice în dauna instituţiilor de la care obţin în mod fraudulos finanţări. De aceea recomandăm instituţiilor financiare să fie extrem de precaute si dacă sesizează cea mai mică neregulă să apeleze la avocaţi specializaţi, cu expertiză în domeniu, care pot să evite foarte multe neplăceri cauzate respectivei instituţii ” a încheiat Luminiţa Dănilă .

Cazurile de infracţiuni în dauna instituţiilor financiare bancare si nebancare reprezintă 12 % din totalul cifrei de afaceri a casei de avocatură Dănilă, Petre& Asociaţii.