Potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat, România avea cea mai mare proporție de populație, de peste 34%, cu risc de sărăcie și excluziune socială în 2022 dintre toate țările membre ale Uniunii Europene.

Conform Biroului European de Statistică, datele de anul trecut arată că aproximativ 95,3 milioane de persoane din Uniunea Europeană, reprezentând 21,6% din populație, au fost expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

Aceasta include persoanele care locuiesc în gospodării care se confruntă cu una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe: sunt expuse riscului de sărăcie, suferă de lipsuri materiale și sociale grave și/sau trăiesc într-o gospodărie cu o intensitate foarte scăzută a muncii.

Eurostat subliniază că aceste cifre au rămas relativ stabile în comparație cu anul 2021, când aproximativ 95,4 milioane de persoane din UE, echivalentul a 22% din populație, se confruntau cu riscul de sărăcie și excluziune socială.

România, țara cu cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie

Dintre țările din Uniunea Europeană, cele mai mari proporții de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială au fost observate în România (34,4%), Bulgaria (32,2%), Grecia și Spania (ambele 26%). În schimb, cele mai mici procente au fost înregistrate în Republica Cehă (11,8%), Slovenia (13%) și Polonia (16%).

La nivelul UE, riscul de sărăcie și excluziune socială în 2022 a fost mai mare pentru femei decât pentru bărbați, cu procente de 22,7% și, respectiv, 20,4%. În plus, mai mult de o cincime (22,4%) din populația UE care locuia în gospodării cu copii în întreținere se confrunta cu riscul de sărăcie și excluziune socială.

Eurostat produce statistici europene în parteneriat cu institutele naționale de statistică și cu alte autorități naționale din statele membre ale UE. Acest parteneriat este cunoscut sub numele de Sistemul Statistic European (SSE). Acesta include, de asemenea, autoritățile statistice ale țărilor din Spațiul Economic European (SEE) și Elveția.

Eurostat nu lucrează singur. Încă de la începutul Comunității Europene, a fost clar că deciziile politice, planificarea și punerea în aplicare trebuie să se bazeze pe statistici fiabile și comparabile. Pentru a realiza acest lucru, Sistemul Statistic European (SSE) a fost construit treptat cu obiectivul de a furniza statistici comparabile la nivelul UE.

SSE reprezintă parteneriatul dintre autoritatea statistică a UE, care este Comisia (Eurostat), „Institutele naționale de statistică” (INS) și „alte autorități naționale” (ONA) din fiecare țară a UE. Acestea sunt responsabile de dezvoltarea, producerea și difuzarea statisticilor europene.