'Comisia Europeană a adoptat Programul Operaţional pentru Infrastructură Mare al României (POIM), pentru perioada 2014 – 2020. POIM este un pachet major de investiţii, de aproape 9,5 miliarde de euro din fondurile regionale ale UE, bani ce vor fi investiţi în proiecte de mediu, energie şi transporturi. Programul reprezintă aproape jumătate din cele 23 de miliarde de euro alocate României prin politica de coeziune a UE. Luând în calcul şi cofinanţarea de la bugetul naţional, programul valorează peste 11,8 miliarde de euro dedicaţi creşterii economice şi creării locurilor de muncă', notează sursa citată. 

Pe marginea acestei decizii, comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a afirmat că acesta reprezintă cel mai mare program operaţional al României şi al doilea din Europa, ca mărime. 

'Acest pachet de investiţii, cel mai mare program operaţional al României şi al doilea din Europa, ca mărime, va contribui la dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil şi ecologic, va proteja mediul şi va spori eficienţa energetică a ţării. Programul va consolida competitivitatea economică a României şi va aduce oraşele şi regiunile României mai aproape de Uniunea Europeană. Conexiunile feroviare şi rutiere mai bune vor crea, de asemenea, noi oportunităţi de afaceri, vor reduce costurile cu transportul mărfurilor şi timpul alocat călătoriilor de către noi toţi. Invit autorităţile să înceapă implementarea proiectelor cheie de infrastructură şi din domeniul resurselor naturale, care vor contribui decisiv la dezvoltarea României", a subliniat Creţu. 

La rândul său, ministrul Fondurilor Europene a menţionat, în acest context, că POIM va pune în practică Masterplanul de transport, precum şi strategia pentru următorii ani a sectorului românesc al transporturilor. 

'Programul va pune în practică Masterplanul de transport, strategia pentru următorii ani a sectorului românesc al transporturilor. Pentru că transporturile reprezintă un domeniu cheie pentru creştere şi competitivitate, Masterplanul evaluează necesităţile specifice, identifică blocajele şi verigile lipsă, şi stabileşte obiective clare şi realizabile pentru proiectele viitoare. Masterplanul îşi propune să îmbunătăţească infrastructura deja existentă, să dezvolte un sistem de transport urban sustenabil şi prietenos cu mediul şi să definitiveze reţeaua centrală TEN-T în România. Creşterea eficienţei energetice, protejarea resurselor naturale şi încurajarea prevenirii riscurilor în ceea ce priveşte schimbările climatice reprezintă alte obiective importante ale programului. Programul va susţine, de asemenea, capacitatea României de a-şi îndeplini obligaţiile din domeniul mediului, în special în ceea ce priveşte gestionarea resurselor de apă şi a deşeurilor, cu un impact pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţenilor', afirmă Nica, într-un comunicat de presă al ministerului de resort. 

Potrivit Ministerului Fondurilor Europene /MFE/, prin intermediul POIM 2014-2020 se asigură finanţarea principalelor priorităţi de dezvoltare ale României în: sectorul de transport, în acord cu Master Planul General de Transport, cu o alocare de 6,8 miliarde de euro (din care contribuţia UE este de 5,1 miliarde euro), sectorul de mediu, în vederea conformării cu prevederile directivelor europene şi a îndeplinirii angajamentelor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi deşeuri, precum şi în vederea protecţiei biodiversităţii şi prevenirii inundaţiilor şi eroziunii costiere, cu o alocare de 4,47 miliarde euro (din care UE – 3,8 miliarde euro), respectiv sectorul de energie, în acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020, în vederea reducerii consumului de energie în industrie şi în sectorul casnic şi al promovării utilizării resurselor regenerabile mai puţin utilizate, cu o alocare de 600 milioane de euro (contribuţie UE de 520 milioane euro).

AGERPRES