Potrivit lui Gelu Duminică, România pierde 800 milioane euro – din productivitate şi 400 milioane de euro – din fiscalitate, adică echivalentul a mai mult de 1% din PIB-ul ţării.

Acesta face o comparaţie veniturile estimate aduse la buget prin majorarea TVA de la 19% la 24%. "Dacă s-ar fi investit coerent în incluziunea şi egalitatea de şanse de pe piaţa muncii, în ultimii 20 de ani, într-o situaţie de criză cum este cea de acum, ar fi fost suficientă o creştere a TVA cu doar 1% în loc de 5%".

După părerea sa, dacă investiţiile pentru incluziune socială ar fi fost dirijate nu numai către romi ci şi către toate celelalte grupuri vulnerabile, tineri proveniţi din centre de plasament, persoane cu dizabilităţi şi femei întreţinător unic de familie, "România nu ar fi avut nicio problemă pe timp de criză, aşa cum n-a avut o ţară vecină, relativ vecină, Polonia, care are una dintre cele mai bune politici din Europa de combatere a discriminării de pe piaţa muncii".
Romii vor avea întâietate la reconversia profesională
Agenţia de Dezvoltare Comunitară ‘Împreună’ şi partenerii săi, printre care Ministerul Muncii derulează un proiect cu finanţare europeană în cadrul căruia, miercuri, a fost lansată "Strategia pentru promovarea egalităţii de şanse pentru grupuri vulnerabile pe piaţa muncii".

Documentul, este acum în dezbatere publică şi îşi propune să ofere "soluţii pe palierul politicilor publice pentru grupurile vulnerabile, romi, în subsidiar femei rome, aflate pe piaţa muncii", a precizat managerul proiectului Carmen Gheorghe.

Între obiective se numără implementarea principiului egalităţii de şanse şi a nediscriminării în cultura organizaţională a instituţiilor de învăţământ, a angajatorilor instituţii publice, dar şi a celor din zona privată. Un punct distinct al strategiei îl reprezintă propunerea de aplicare a unui sistem de cote în privinţa formării şi reconversiei profesionale în sistemul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), care va aloca o cotă anuală pentru cetăţeni români aparţinând minorităţii rome la cursurile de formare şi reconversie profesională.

Sursa: Agerpres