Ponderea taxelor de mediu în veniturile guvernamentale totale din taxe şi contribuţii sociale este parte a unui indicator utilizat de UE pentru a monitoriza progresele către Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale Naţiunilor unite, fiind un indicator al Scorului Eficienţei Resurselor. Aceste taxe contribuie la protejarea mediului şi a resurselor naturale, iar obiectivele menţionate rcomandă o creştere substanţială a ponderii taxelor de mediu, în conformitate cu cele mai  bune practici ale statelor membre (ponderi de peste 10%).

La nivelul Uniunii Europene, veniturile guvernamentale din taxe de mediu s-au ridicat la 369 de miliarde de euro, comparativ cu 264 de miliarde de euro în 2002. În aceeaşi perioadă, ponderea acestor taxe în veniturile guvernamentale totale obţinute din taxe şi contribuţii a scăzut de la 6,8% în 2002 la 6,1% în 2017. Taxele pe energie au reprezentat peste două treimi din totalul veniturilor obţinute în taxele pe mediu (77% din total), cu mult peste taxele pe transporturi (20%) şi cele pe poluare şi alte resurse (3%). Ponderea acestor taxe în totalul veniturilor din taxe şi contribuţii sociale variază semnificativ între statele membre. Astfel, Letonia a avut în 2017 cea mai mare pondere a taxelor pe mediu (11,2%), înaintea altor patru state membre cu o pondere de cel puţin 9%: Slovenia şi Grecia (ambele cu 10,2%), Croaţia şi Bulgaria (ambele cu 9,1%). La polul opus s-au plasat Luxemburg (4,4%), Germania (4,6%) şi Suedia (4,9%), cu cele mai scăzute ponderi ale taxelor de mediu, urmate de Franţa şi Belgia (ambele cu 5%).