Producţia de energie electrică a fost anul trecut de 64,863 TWh, cu aproximativ 10,5% mai mare faţă de cea din anul 2013, iar România a fost exportator net, soldul import-export fiind de minus 7,123 TWh, conform unui raport al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. Consumul intern a fost de circa 57,74 TWh, cu 1,9% mai mare decât cel din 2013. "Referitor la mixul de resurse, o dată cu creşterea puterii instalate în centralele electrice regenerabile eoliene şi fotovoltaice, a crescut implicit ponderea acestora în mixul de producţie, ajungându-se în anul 2014 la o pondere de 9,56% a producţiei eoliene (8,05% în anul 2013) şi respectiv 2,52 % a producţiei fotovoltaice (0,70 % în anul 2013). Se remarcă însă o scădere de 3,54% a producţiei de energie în centralele electrice pe hidrocarburi, de la 15,5% în anul 2013, la 11,96% în anul 2014 şi respectiv a producţiei generate în centralele electrice pe cărbune de 1,7%, de la 29,65 % în anul 2013 la 27,95% în 2014", se menţionează în raport.

În ceea ce priveşte producţia hidroelectrică, având în vedere că debitul mediu al Dunării s-a menţinut la o valoare ridicată, respectiv 6.019 mc/s, procentul producţiei hidroelectrice a fost de 29,22%, înregistrând o creştere de 3,47% comparativ cu 2013. Valoarea maximă a consumului în anul 2014 a fost cu 145 MW mai mare decât valoarea maximă înregistrată anul anterior, fiind însă cu 217 MW mai mică faţă de vârful anului 2012, care a fost caracterizat de o iarnă deosebit de geroasă. Astfel, consumul maxim brut a fost 9.303 MWh/h şi a fost înregistrat în ziua de 3 decembrie 2014 la ora 18,00. Valoarea minimă a consumului (4.092 MWh/h) s-a înregistrat în data de 8 iunie 2014 la ora 7,00.

Şi încă se finanţează noi capacităţi

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a acordat anul trecut 110 autorizaţii de înfiinţare capacităţi noi de producere a energiei electrice, 92% dintre acestea fiind pentru unităţi de producere utilizând resurse regenerabile. Conform unui raport al ANRE, în 2014 au fost acordate autorizaţii pentru 71 centrale fotovoltaice, 12 centrale eoliene, nouă centrale pe hidrocarburi, 12 centrale hidroelectrice, patru centrale utilizând biogaz şi trei centrale utilizând biomasa. Puterea electrică instalată a capacităţilor autorizate a fost de 1.056 MW.

Capacitatea electrică instalată în unităţile de producţie a energiei electrice din surse regenerabile acreditate în cursul anului 2014 a fost de 357 MW, din care 219 MW în centrale eoliene, 21 MW în centrale hidro cu puteri instalate de cel mult 10 MW, 34 MW în centrale pe biomasă, inclusiv gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, precum şi 83 MW în centrale fotovoltaice.

În cursul anului 2014, din totalul capacităţilor electrice instalate în centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile care au beneficiat de acreditare, o putere instalată de 256 MW a ieşit din schema de promovare a energiei electrice prin certificate verzi (4 MW în centrale eoliene, 241 MW în centrale hidro cu puteri instalate de cel mult 10 MW şi 11 MW în centrale fotovoltaice), iar o capacitate instalată de 515 MW a fost temporar suspendată de la acreditare, acestea reprezentând centrale electrice cu capacitate instalată mai mare de 125 MW care au fost notificate Comisiei Europene în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

La sfârşitul anului trecut, capacitatea instalată acreditată în unităţile de producţie a energiei electrice din surse regenerabile a fost de 3.935 MW, din care 3.853 MW cu licenţă de producere energie electrică şi 82 MW cu autorizaţie de înfiinţare. Structura capacităţii electrice totale instalate, la sfârşitul anului 2014, pe tipuri de tehnologii a fost următoarea:2.294 MW putere instalată în centrale eoliene; 311 MW putere instalată în centrale hidro; 100 MW putere instalată în centrale pe biomasă, inclusiv centralele pe gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi 1.230 MW putere instalată în centrale fotovoltaice.

Se apreciază că în perioada 2005-2014, 4.733 MW au beneficiat de schema de sprijin. Pentru capacităţile de producere în cogenerare, începând cu luna aprilie 2011, s-a introdus schema de sprijin tip bonus. Schema a fost notificată Comisiei Europene în concordanţă cu reglementările europene privind ajutorul de stat.

Numărul total de centrale cu unităţi de producere în cogenerare care au beneficiat de bonus pentru anul 2014 a fost de 42, aparţinând de 36 producători persoane juridice. Cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care a beneficiat de bonus în perioada ianuarie – decembrie 2014 a fost de 5.102 GWh (în scădere comparativ cu 2013 cu 9,76%).

Sursa: AGERPRES


Te-ar putea interesa și: