Conform datelor publicate de Transelectrica, consumul de energie al României a adepășit luni dimineaţa, 9.000 de MW. România este exportator de energie, în condiţiile unei producţii mari de energie regenerabilă.

Așadar, la ora 9:30, consumul total naţional se ridica la 9.063 MW, producţia la 9.230 MW. Diferenţa de 168 de MW reprezintă exporturi. Aceasta pe fondul unei producţii mari de energie hidro care, cu 3.128 de MW, acoperă 33,5% din total şi de energie eoliană care, cu 2.056 MW, asigură 22% din totalul producţiei. Urmează energia generată de hidrocarburi – 18%, nuclear – 14%, cărbune – 11%, biomasă – 0,8% şi fotovoltaic – 0,1%. În istoricul ultimilor cinci ani, cel mai mare consum instantaneu de energie electrică a fost consemnat în luna ianuarie 2017, având o valoare de 9.930 MW.

Ofertele furnizorilor de energie electrică în România

Piaţa de energie electrică a fost complet liberalizată la 1 ianuarie 2021. Începând cu această dată consumatorii care erau până acum în regim reglementat vor plăti preţuri mai mari cu 13-26%, dacă păstrează actualul contract. Pe fondul lipsei de acțiune a consumatorilor casnici, pentru a beneficia de un preț mai mic, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie – ANRE a prelungit până la 31 martie 2021 perioada în care consumatorii casnici pot încheia contracte de furnizare pe piaţa reglementată.

În ceea ce privește ofertele furnizorilor de energie electrică, Enel Simplu Anual Salut vine cu un preț al energiei active de 0,254 lei/kWh, fără nici un fel de abonament zilnic.

În comparație cu alți furnizori mai mici, sau cu Hidroelectrica (0,245 lei/kWh pentru primele șase luni sau 0,25 lei kWh pentru următoarele șase luni) această ofertă a Enel nu strălucește, dar ea este semnificativ mai bună decât orice oferă clienților din celelalte zone de rețea furnizorii tradiționali de acolo, Electrica, E.On și CEZ. Oferta este valabilă și pentru cei care doresc să facă un contract online. Deci pentru cine dorește, nu mai este necesar să meargă în magazine pentru contract, îl poate încheia online.