Rezultate Bacalaureat. Cifrele publicate de Ministerul Educației arată că rata cumulată de promovare, rezultate inițiale – toate promoțiile, este de 29,8%. Rata de promovare pentru promoția anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoțiile anterioare.

Rezultate Bacalaureat

Din totalul candidaților promovați, respectiv 8.504, 6.108 candidaţi aparțin promoţiei 2023, iar 2.396 de candidaţi fac parte din promoţiile anterioare. La probele scrise au fost prezenți 28.558 de candidaţi din totalul celor 33.974 de candidaţi înscrişi.

Ministerul Educației a subliniat că 67 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni.

Contestațiile pot fi depuse vineri, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format standard, cât și electronic. În acest scop, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care este menționat faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 29 august

Amintim că nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5. Totodată, media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Ministerul Educației a precizat și că, începând cu această sesiune a examenului național de Bacalaureat, a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor, proces care nu a implicat schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise.

Totuși, Ministerul Educației subliniază că această decizie oferă o serie de avantaje importante:

  • eliminarea costurilor aferente transportului lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării, implicit a birocrației;
  • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;
  • transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct;
  • scăderea riscului erorii umane în privința calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator în vederea afișării rezultatelor;
  • posibilitatea realizării unor analize complexe pe baza rezultatelor înregistrate la examenele naționale, pe itemi, categorii de elevi sau școli pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Pentru evaluarea digitalizată se utilizează scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți.