În cursul lunii noiembrie au avut loc operaţiuni de intrări de circa 2,6 miliarde euro, reprezentând alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv cu sumele provenind din emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă), modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.

În aceeași perioadă, ieşirile de numerar au însumat aproximativ 2,1 miliarde euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe directe şi garantate de stat (inclusiv cu sumele reprezentând rambursarea emisiunii de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă), modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3,5 miliarde euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 noiembrie au fost de 36,3 miliarde euro, faţă de 35,5 miliarde euro la 31 octombrie anul curent. Plăţile scadente în luna decembrie 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 92,68 milioane euro.