Măsura de trecere a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat generează riscuri atât pozitive, cât și negative. Astfel, pe de o parte, se așteaptă ca aceasta să conducă la o creștere a gradului de colectare a contribuțiilor sociale, cu impact pozitiv asupra bugetului asigurărilor sociale de stat (risc pozitiv). În același timp ar putea avea un efect negativ asupra dinamicii câștigurilor brute al angajaților și ocupării în anumite domenii (risc negativ) față de scenariul de bază.

Totodată, dinamica accelerată a creșterilor salariale din ultimii ani susținute și de creșterea salariului minim, precum și majorarea costurilor de finanțare ar putea reduce profitabilitatea agenților economici în anumite sectoare, cu un impact negativ asupra încasărilor din impozitul pe profit. În contextul riscurilor macroeconomice enunțate la capitolul anterior, posibila atenuare a creșterii consumului, pe fondul creșterii prețurilor, constituie un risc negativ cu privire la creșterea prognozată a veniturilor din impozitele indirecte.

Deși există un spațiu semnificativ pentru îmbunătățirea colectării, dat fiind gap-ul estimat15 aferent încasărilor din impozitele indirecte, în special TVA, realizarea veniturilor din măsurile de creștere a conformării luate în calcul la construcția bugetară, inclusiv prin implementarea plății defalcate a TVA prezintă un grad de incertitudine.