Romănia este țara cu numărul cel mai mare de proprietari de locuițe la nivelul Uniunii Europene. În acceași măsură există o mare dezordine în ceea ce privește procesul de construcțiie sau reaparații aduse clădirilor. Sunt mai mulți factori care favorizează acest lucru: o legislație greoaie și excesivă, lipsa de personal și/sau suficient de bine pregătit la nivelul autorităților, procesul îndelungat de obținere a unor autorizații, lipsa cadastrului pentru unele construcții, dezordinea de la nivelul mediului rural, împlicarea unui lanț mult prea mare de autorități și comisii de evaluare, etc

 

În tot acest hațiș legislativ se descurcă cine poate. Astfel, pentru lucrările de reparații, nu este nevoie de autorizație de construcție și proprietarii sunt tentați să abuzeze de acest lucru, realizând astfel lucrări de structură sau intervenții la cladiri monument istoric,  mutăm câte un gol, facem o extindere cu o cameră, mai înălțăm acoperișul.

 

Legea 50/1991 prevede că se pot face lucrări fără autorizație de construire atunci când lucrările sunt de reparații. Ce trebuie să respecți când faci reperații la fațadă:

  • Să păstrezi finisajele existente, culoarea lor.
  • Să păstrezi culoarea și conformația tâmplăriei exterioare.
  • Să păstrezi forma și materialele din care este făcut acoperișul.
  • Când construcția nu este monument istoric, sau nu se află în zonă protejată.

 

Acestă înlesnire este corectă dacă nu se abuzează de ea.  În practică există păreri prin care toate clădirile ar trebui expertizate tehnic, realizarea unor reparații riscă să ascundă vicii masive de structură, cu consecințele lesne de dedus în cazul unui cutremur. Expertizarea tehnică și termică poate oferi și soluțiile minimale și maximale a intervențiilor  ce trebuie aduse pentru a aduce casa la standardele în viguare.