De asemenea, documentul prevede monitorizarea în mod independent, la nivelul întregii Uniuni Europene, a comerţului en-gros cu energie, astfel încât statele membre să poată interveni atunci când sesizează un comportament anticoncurenţial. Monitorizarea acordurilor încheiate va fi realizată de către Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic (ACER), iar datele astfel obţinute vor fi furnizate statelor membre pentru ca acestea să ia măsurile care se impun.
Totodată, noile reguli adoptate de PE interzic în mod clar manipularea pieţei, dar şi tranzacţiile efectuate pe baza unor informaţii privilegiate.
În plus, raportul prevede crearea unui registru european în care să fie listaţi toţi comercianţii de energie. Comercianţii care nu se vor regăsi în registru nu vor putea participa la nicio tranzacţie cu energie.
Potrivit raportului, la un an de la înfiinţarea registrului menţionat, Comisia ar trebui să evalueze activitatea şi utilitatea, în colaborare cu ACER şi cu autorităţile naţionale de reglementare.
Raportul subliniază că este important să se asigure încrederea consumatorilor şi a altor participanţi la piaţă în integritatea pieţelor energiei electrice şi gazelor, precum şi în interacţiunea echilibrată şi competitivă dintre cerere şi ofertă.
Textul Regulamentului în discuţie a fost convenit la nivel informal cu Consiliul, iar după ce se va ajunge la un acord formal în primă lectură, documentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.