"Prin HG 200/2016, termenul de aplicare a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit până la 30 iunie 2016", a precizat sursa citată.

Potrivit CNAS, fondurile necesare decontării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale sunt asigurate din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2016. 

"Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a dispus caselor judeţene de asigurări de sănătate încheierea actelor adiţionale, precum şi procedurile necesare derulării contractelor. Astfel, la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt elaborate actele adiţionale pentru prelungirea valabilităţii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale pentru trimestrul II 2016, fiind prelungit în mod corespunzător programul de activitate al acestora, în vederea încheierii actelor adiţionale, pentru a asigura accesul neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale", a explicat sursa citată.