Odată cu finalizarea lucrărilor de remediere, producătorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care operează centrala nucleară din Cernavodă, a anunțat că Unitatea 1 de la centrala nucleară din Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Naţional marţi seara, 24 septembrie ora 21:31.

Se pare că, datorită unor lucrări de reparaţie a unor neetanşeităţi (”scurgere minoră de agent de răcire”) din sistemul primar de transfer al căldurii al reactorului Unităţii 1, a fost necesară oprirea controlată a reactorului 1, pe 18 septembrie.

”Conform procedurilor specifice ale CNE Cernavodă, efectuarea lucrărilor de remediere se poate realiza numai cu Unitatea în stare oprită. Oprirea controlată nu a avut impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, lucrările de remediere fiind realizate în conformitate cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii”, se arată într-un comunicat al companiei.

În primele șase luni ale anului, compania a realizat un profit net de 290,66 milioane lei, mai mare cu 59,4% faţă de perioada similară a anului trecut.

De asemenea, au crescut și veniturile din exploatare cu 20,1%, la 1,2 miliarde lei, determinate de creşterea cu 22,1% a preţului mediu ponderat al energiei electrice vândută în semestrul I al anului 2019 faţă de preţul mediu ponderat din semestrul I al anului 2018, în condiţiile vânzării unei cantităţi totale de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 similare cu cantitatea totală vândută în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 (scădere cu doar 1%).

Cele două unităţi operaţionale ale CNE Cernavodă au produs o cantitate de energie electrică de 5.367.792 MWh în semestrul I al anului 2019, din care 4.918.714 MWh au fost livraţi în Sistemul Energetic Naţional, cu 1% mai mult faţă de prima parte din anul 2018.

De precizat este că 20% din producţia totală de electricitate a ţării este asigurată de cele două unităţi de la Cernavodă.

În plus, Ministerul Energiei este acționarul majoritar al companiei, cu o participaţie de 82,49%.