Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,4 puncte procentuale (6,3% la bărbaţi faţă de 4,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale de 1,3 puncte procentuale (6,4% în mediul rural, faţă de 5,1% în mediul urban). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (20,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani). 

În perioada menţionată, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă, respectiv 15-64 de ani, a fost de 63,1%, în creştere cu 1,3 puncte procentuale faţă de trimestrul anterior. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,7%, faţă de 54,4% la femei) şi la persoanele din mediul urban (63,7% faţă de 62,3% în mediul rural). Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 de ani a fost de 67,7%, cu o diferenţă de 2,3 procente faţă de ţinta naţională de 70%, stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,9%. 

Populaţia activă a României era, în trimestrul III din 2016, de 9,144 milioane persoane, din care, 8,625 milioane persoane erau ocupate şi 519.000 persoane erau şomeri. Numărul salariaţilor se ridica la 6,241 milioane persoane, iar al celor ce intră în alte categorii la 2,384 milioane.

SURSA: Agerpres