„Astfel, indicatorul este preconizat că va atinge 2,1% în decembrie 2020 şi 2% la finele trimestrului I 2021. Disiparea acestor influenţe temporare se va reflecta într-o uşoară creştere a ratei anuale a inflaţiei IPC la mijlocul anului 2021, după care aceasta este prevăzută a se stabiliza până la finele intervalului de prognoză, respectiv trimestrul III 2022, la valori apropiate de ţinta centrală de 2,5%.

Pornind de la nivelurile ridicate şi persistente înregistrate în perioadele recente, rata anuală a inflaţiei de bază se va reduce şi apoi menţine începând cu a doua jumătate a anului viitor la valori apropiate de 2%.

Această evoluţie este aşteptată pe fondul diminuării parţiale a presiunilor inflaţioniste de natura ofertei asociate preponderent efectelor crizei Covid-19, în contextul adaptării graduale a agenţilor economici la noile condiţii asociate crizei medicale”, se menţionează în raport.

În plus, influenţa dezinflaţionistă a deficitului de cerere agregată este prevăzută a se acumula gradual. Similar evaluărilor din raportul precedent, contribuţia la rata anuală a inflaţiei IPC provenind din partea modificării impozitelor indirecte este estimată la 0,2 puncte procentuale la sfârşitul anului 2020 şi la 0,4 puncte procentuale la finele anului 2021.

Rata medie anuală a inflației IPC își va continua tendința descendentă

BNR menţionează că rata medie anuală a inflaţiei IPC îşi va continua tendinţa descendentă din prima jumătate a anului curent, dar într-un ritm mai atenuat, fiind anticipată să se stabilizeze începând cu mijlocul anului viitor la valori apropiate de 2,3% până la orizontul proiecţiei.

Comparativ cu Raportul precedent, dinamica anuală a IPC este mai redusă cu 0,6 puncte procentuale la finele anului curent, în principal ca urmare a evoluţiei mai favorabile decât se anticipa anterior a preţurilor pe segmentul LFO, şi similară celei prognozate anterior la sfârşitul anului 2021.

Creșteri de 0,6% și 2,4%

BNR precizează că traiectoria preţurilor administrate prevede creşteri de 0,6% şi 2,4% la sfârşitul anului curent şi, respectiv, al celui viitor, revizuirile faţă de valorile prognozate în runda precedentă fiind reduse ca magnitudine (0,4 puncte procentuale în decembrie 2020, pe fondul unei scăderi de 1,2 puncte procentuale a tarifului la serviciul de furnizare a gazelor naturale în luna iulie, în contextul liberalizării acestei pieţe, şi de 0,1 puncte procentuale în decembrie 2021).

Dinamica anuală a preţurilor combustibililor este prognozată a atinge nivelul de -6,8 la sută la sfârşitul anului 2020 şi de 2,6 la sută la finele anului 2021.

Valoarea pentru decembrie este afectată

Valoarea pentru decembrie 2020 este afectată în mod semnificativ de eliminarea supraaccizei la carburanţi începând cu data de 1 ianuarie, precum şi de scăderile istorice ale cotaţiilor petrolului Brent şi deprecierea de mare amploare a monedei americane faţă de cea europeană – cu impact asupra cotaţiei leului în raport cu dolarul SUA şi implicit asupra preţurilor în lei ale combustibililor – înregistrate pe parcursul anului.

Ulterior, ritmul anual de creştere este prevăzut a reveni la valori pozitive, pe fondul manifestării unui efect de bază substanţial în cursul anului 2021, şi a se stabiliza pe termen mediu la valori plasate uşor peste nivelul de 2%, în contextul unei traiectorii relativ stabile a preţului petrolului Brent pe intervalul proiecţiei.

Dinamica anuală a preţurilor produselor din tutun şi ale băuturilor alcoolice este proiectată la 6,2% la finele anului curent şi 4,9% la sfârşitul anului viitor, niveluri relativ similare celor din prognoza anterioară (revizuire în sens descendent cu 0,2 puncte procentuale în decembrie 2020 şi uşor ascendent cu 0,1 puncte procentuale în decembrie 2021).