„Preţurile de consum în luna noiembrie 2020 comparativ cu luna noiembrie 2019 au crescut cu 2,1%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,7%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2019 – noiembrie 2020) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2018 – noiembrie 2019), calculată pe baza IPC, este 2,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 2,5%”, transmite Institutul Naţional de Statistică într-un comunicat.

BNR estimează o inflaţie de 2,1% la sfârşitul acestui an, în scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de prognoza anterioară, şi de 2% în trimestrul III din 2022, potrivit Raportului asupra inflaţiei.

Este de aşteptat ca rata anuală a inflaţiei să coboare

„Ulterior publicării Raportului din luna august 2020 s-au concretizat unele presiuni dezinflaţioniste mai semnificative induse preponderent de componente exogene ale coşului de consum, pe segmentul preţurilor volatile ale alimentelor şi, respectiv, al celor ale combustibililor. În aceste condiţii, rata anuală a inflaţiei IPC este de aşteptat să coboare la sfârşitul acestui an până la 2,1%, o revizuire semnificativă de 0,6 puncte procentuale faţă de prognoza anterioară.

În paralel, sub impulsul deficitului de cerere agregată din economie şi al slăbirii treptate a rezilienţei pieţei muncii, corecţii mai pronunţate se vor reflecta şi în dinamica ratei anuale a inflaţiei de bază, aceasta urmând să atingă nivelul de 2% la orizontul proiecţiei (trimestrul III 2022). Pentru finele anului viitor, scenariul de bază actual reconfirmă valoarea din proiecţia precedentă în cazul ratei anuale a inflaţiei IPC (2,5%), în timp ce prognoza ratei anuale a inflaţiei de bază a fost revizuită uşor descendent (cu 0,1 puncte procentuale, până la 2,1%)”, este transmis în raport.

Companiile românești au ieșit pe pierdere în 2019

Sectorul industrial a intrat în registrul negativ de creştere în 2019, ca urmare a diminuării comenzilor externe, pe fondul încetinirii ritmului de creştere economică din zona euro, şi în special al declinului anumitor sectoare industriale, cum ar fi industria auto germană.

Deficitul de finanţare al companiilor din sectorul real, măsurat prin necesarul net de finanţare, a fost de 0,8% din PIB anul trecut, potrivit raportului „Conturile naţionale financiare 2015 – 2019”, al Băncii Naţionale a României.

„Anul 2019 s-a încheiat cu un rezultat financiar negativ pentru companiile din sectorul real, deficitul de finanţare al acestora (măsurat prin necesarul net de finanţare) reprezentând 0,8% din PIB.

Cu toate acestea, firmele din sectorul real au cunoscut evoluţii notabile, pe fondul îmbunătăţirii politicilor guvernamentale în domeniul muncii, al măsurilor fiscale stimulative şi al finanţărilor externe atrase în special de sectorul agricol.

De asemenea, o contribuţie importantă a avut-o şi continuarea impulsionării cererii, fundamentată atât pe creşterea veniturilor populaţiei, cât şi pe reducerea costului împrumuturilor bancare.

În structură, sectorul real a suportat dinamici divergente. Trendul crescător al investiţiilor, observat în ultimii ani, a contribuit la revigorarea sectorului de construcţii (atât pe segmentul rezidenţial, cât şi pe cel industrial logistic) şi la stimularea producătorilor de echipamente şi bunuri de folosinţă îndelungată, cu efecte inclusiv în performanţele înregistrate de firmele specializate în transportul de mărfuri”, se spune în raportul BNR.