Deficitul de finanţare al companiilor din sectorul real, măsurat prin necesarul net de finanţare, a fost de 0,8% din PIB anul trecut, potrivit raportului „Conturile naţionale financiare 2015 – 2019”, al Băncii Naţionale a României.

„Anul 2019 s-a încheiat cu un rezultat financiar negativ pentru companiile din sectorul real, deficitul de finanţare al acestora (măsurat prin necesarul net de finanţare) reprezentând 0,8% din PIB.

Trend crescător al investiţiilor în anumite sectoare

Cu toate acestea, firmele din sectorul real au cunoscut evoluţii notabile, pe fondul îmbunătăţirii politicilor guvernamentale în domeniul muncii, al măsurilor fiscale stimulative şi al finanţărilor externe atrase în special de sectorul agricol.

De asemenea, o contribuţie importantă a avut-o şi continuarea impulsionării cererii, fundamentată atât pe creşterea veniturilor populaţiei, cât şi pe reducerea costului împrumuturilor bancare.

În structură, sectorul real a suportat dinamici divergente. Trendul crescător al investiţiilor, observat în ultimii ani, a contribuit la revigorarea sectorului de construcţii (atât pe segmentul rezidenţial, cât şi pe cel industrial logistic) şi la stimularea producătorilor de echipamente şi bunuri de folosinţă îndelungată, cu efecte inclusiv în performanţele înregistrate de firmele specializate în transportul de mărfuri”, se spune în raport.

Sectorul nefinanciar a avut o lichiditate crescută

Agricultura şi serviciile nefinanciare (îndeosebi componenta serviciilor IT) au contribuit la rândul lor la susţinerea trendului pozitiv şi la creşterea economică.

În schimb, sectorul industrial a intrat în registrul negativ de creştere, ca urmare a diminuării comenzilor externe, pe fondul încetinirii ritmului de creştere economică din zona euro, şi în special al declinului anumitor sectoare industriale (industria auto germană).

Conform BNR, sectorul nefinanciar a avut o lichiditate crescută în 2019, pe fondul unei relaxări a condiţiilor de creditare şi al creşterii cererii interne.

Depozitele la termen plasate la bănci atât din România, cât şi din străinătate au avut o evoluţie robustă (+15%), investiţiile companiilor nefinanciare în obligaţiuni guvernamentale româneşti s-au majorat semnificativ (+57%), iar creditele comerciale intercompanii şi sumele de primit s-au redus cu 25% faţă de anul anterior.

Expunerea băncilor faţă de societăţile nefinanciare

În raport se menţionează că expunerea totală a băncilor faţă de societăţile nefinanciare a atins nivelul de 119 miliarde de lei, majorându-se cu 6% faţă de anul anterior, pe baza creditelor cu maturităţi mai mari de un an.

De asemenea, companiile nefinanciare au continuat angajarea de credite de la instituţiile financiare nebancare româneşti, trendul crescător al acestora înregistrând o rată de 11%.

Datoriile externe ale companiilor româneşti pe baza creditelor financiare au atins 181 miliarde de lei, evidenţiind potenţialul de îmbunătăţire a gradului de intermediere financiară şi poziţia concurenţială a investitorilor străini pe piaţa serviciilor de intermediere bancară.

Datoriile comerciale şi sumele de plătit intercompanii rămân principala resursă autonomă de finanţare a sectorului real, ponderea acestora în totalul datoriilor financiare ale sectorului fiind de 40%, la care se adaugă finanţarea ad-hoc acordată de acţionarii finali.