'Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,5% în luna decembrie 2016 comparativ cu luna decembrie 2015. Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), rata anuală a preţurilor de consum a fost de -0,1%. În luna decembrie 2016, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu decembrie 2015, este de 36,3%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 – 2,5% deţin o pondere de 55,0%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de 8,7%', se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2016 – decembrie 2016) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2015 – decembrie 2015), calculată pe baza IPC, este de -1,5%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este de -1,1%.

Banca Naţională a României estima o inflaţie de -0,4%, pentru finalul anului trecut. Ţinta Băncii Centrale este de 2,5% +/- 1 punct procentual. Pentru finalul primului trimestru, instituţia prognozează o inflaţie de 0,8%, cu un interval de incertitudine de +/- 1 punct procentual. AGERPRES