'RAR a înteţit, în 2014, controalele la service-urile auto. Demersul a urmărit supravegherea eficientă a pieţei de gen şi garantarea unui nivel ridicat în siguranţa circulaţiei. Raportarea Departamentului Supraveghere Piaţă (RAR) pe anul trecut arată că inspectorii Registrului au desfăşurat, în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014, nu mai puţin de 6.213 acţiuni de control la agenţii economici de pe piaţa naţională. Acestea au fost finalizate prin 4142 documente de control (PVCSC), întocmite la operatori economici care efectuează activitate comercială, distribuţie componente auto şi la prestatorii de servicii care efectuează activităţi de reparaţii auto, dezmembrări auto, staţii ITP şi ateliere TLV', se menţionează într-un comunicat al RAR.

Controalele s-au soldat cu sancţiuni contravenţionale totale în valoare de 1.765.990 lei. În plus, s-au aplicat 2.357 de sancţiuni complementare, respectiv opriri de la comercializare, suspendări de activitate.

Per ansamblu, inspectorii RAR au identificat următoarele încălcări ale legii: lipsa autorizaţiei tehnice eliberată de Registrul Auto Român, lipsa înregistrărilor şi nemenţinerea dovezilor care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse, astfel încât vehiculele să corespundă condiţiilor şi reglementărilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie, nemenţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare, introducerea pe piaţă a produselor şi materialelor noi care privesc siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului neomologate/necertificate, lipsa declaraţiei de conformitate emisă de producător sau de reprezentanţii acestora, lipsa inscripţionării şi/sau etichetării produselor.

Registrul Auto Român realizează, prin Departamentul Supraveghere de Piaţă (DSP), o intensă activitate de disciplinare a pieţei de profil, desfăşurând acţiuni de control care urmăresc conformitatea activităţilor de reparaţii efectuate, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate impuse de constructorul de automobile, precum şi supravegherea pieţei serviciilor auto privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, având ca rezultat creşterea siguranţei circulaţiei rutiere şi protecţia mediului. AGERPRES