Comisia a publicat Raportul general privind activitatea Uniunii Europene, consacrat evoluţiei Uniunii în 2008. Printre evenimentele marcante petrecute în aceste douăsprezece luni, criza financiară internaţională, schimbările climatice şi mai multe conflicte internaţionale au făcut obiectul unei reacţii europene rapide şi eficiente, care a plasat Uniunea în prim-planul scenei politice internaţionale. Procesul de ratificare a Tratatului de la Lisabona, încetinit ca urmare a rezultatului negativ al referendumului irlandez din primăvară şi relansat cu ocazia Consiliului European din decembrie, a constituit evenimentul instituţional al anului.

Raportul general cuprinde activităţile tuturor instituţiilor şi organismelor Uniunii şi are drept obiectiv conturarea unei imagini generale a evenimentelor importante şi tendinţelor esenţiale care au caracterizat Uniunea Europeană în 2008.

Cu un volum de aproximativ 250 de pagini, cuprinsul raportului cu privire la domeniile de activitate este organizat în funcţie de cele patru obiective strategice definite de Comisie la începutul mandatului său:prosperitatea, solidaritatea, securitatea şi rolul Uniunii ca partener mondial.D e altfel, alte trei capitole sunt consacrate vieţii instituţiilor şi organismelor comunitare, bugetului şi activităţilor financiare, respectiv cadrului politic şi economic general al activităţilor comunitare. Acest ultim capitol subliniază, printre altele, progresele înregistrate în 2008 în domenii fundamentale, cum ar fi preocuparea pentru o mai bună legiferare şi reducerea sarcinilor administrative suportate de întreprinderi.


Puteţi descărca raportul de aici.