”Reticenţa faţă de vaccinuri reprezintă o ameninţare majoră la adresa sănătăţii publice peste tot în Europa, ameninţare ce poate fi combătută îmbunătăţind cunoştinţele despre sănătate, contracarând dezinformarea şi implicându-i activ pe lucrătorii din domeniul sănătăţii”, este precizat în document, potrivit news.ro.

În raport se mai menționează că există diferențe foarte mari de acces la serviciile medicale pe teritoriul Uniunii, acest dezechilibru reprezentând o provocare pentru politicile de sănătate.

”Diferenţele în ceea ce priveşte accesul la asistenţa medicală rămân o realitate foarte pregnantă în UE. Trebuie să se ţînă seama atât de nevoile clinice, cât şi de caracteristicile socioeconomice ale pacienţilor atunci când se cuantifică accesul la asistenţa medicală şi numeroasele bariere în calea acestuia”, se menționează în document.