Programul PSD-PNL pentru București privind dezvoltarea socială are în vedere locuirea, sănătatea populației, siguranța, ocuparea și serviciile de asistență socială.

Obiectivele programului în ceea ce privește dezvoltarea socială sunt creșterea stării de sănătate a populației; sporirea nivelului de siguranță în oraș; asigurarea unor prestații adecvate de asistență socială; asigurarea unui climat social adecvat prin integrarea grupurilor minoritare, vulnerabile; asigurarea condițiilor adecvate de locuire; facilitatea accesului la locuri de muncă.

Obiective pe termen scurt

În acest context, se propun pe termen scurt, de 6 luni:

 • creșterea capacității administrației locale de intervenție în situații de urgență (decembrie 2024);
 • protocol de colaborare în domeniul asigurării siguranței în incinta și în zona adiacentă a unităților de învățământ (30 de zile de la preluarea mandatului);
 • înființarea unui sistem de evaluare a satisfacției pacienților și raportare a neregulilor constatate în timpul accesării serviciilor medicale din București. (decembrie 2024);
 • identificarea zonelor slab deservite medical și înființarea centrelor de permanență în aceste zone.(60 de zile de la preluarea mandatului);
 • implementarea unor programe de tipul educație pentru sănătate în școli (noiembrie 2024)
 • stabilirea de către ASSMB a unui protocol de colaborare între spitale (decembrie 2024)
 • evaluarea costurilor privind serviciile sociale și implementarea de noi standarde de cost (decembrie 2024)
 • realizarea unei analize cantitative și calitative a fondului construit disponibil și accesibil din perspectiva locuirii sociale (decembrie 2024)
 • transparentizare (publicarea numărului real de locuințe publice și sociale aflate în administrare) și accesibilizarea procesului de alocare a locuințelor sociale, prin definitivarea și aplicare unor criterii obiective de acordare a locuințelor sociale. (30 de zile de la preluarea mandatului)
 • redefinirea locuirii sociale, a categoriilor sociale care pot accesa programul de locuire socială și care au nevoie reală de aceste locuințe.(90 de zile de la preluarea mandatului)
 • derularea de programe de informare/ conștientizare publică (decembrie 2024)
 • intensificarea activității Poliției Locale a Municipiului București (în 30 de zile de la preluarea mandatului).
 • dezvoltarea și implementarea prin ATOP a unui set de norme privind acțiunea unitară a tuturor structurilor de poliție locală din Municipiul București (în 90 de zile de la preluarea mandatului)

Obiective pe termen mediu

Pe termen mediu, adică de la 6 luni la 2 ani, Programul PSD-PNL pentru București prevede următoarele:

 • implementarea unui sistem integrat de management al serviciilor sociale și de sănătate (iunie 2025)
 • dotarea la cele mai înalte standarde a spitalelor din subordinea primăriei Capitalei (iunie 2026)
 • înființare dispecerat unic pentru structurile de poliție locală din București (ianuarie 2026)
 • crearea unui centru nou pentru victimele violenței domestice (octombrie 2025)
 • dezvoltarea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice din București (iunie 2026)
 • creșterea capacității de intervenție a poliției locale (decembrie 2025)
 • implementare sistem informatic unic de management al îngrijirilor medicale (iunie 2025)
 • digitalizarea activității Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (iunie 2026)
 • expertizarea tuturor clădirilor cu potențial risc seismic (iunie 2026)
 • implementarea unui program special de monitorizare și reducere a infecțiilor intra-spitalicești din unitățile aflate în subordinea municipalității (iunie 2026)
 • asigurarea serviciilor sociale de tip asistența la domiciliu pentru persoanele vârstnice.(iunie 2026)
 • permanentizarea bursei locurilor de muncă (mai 2026)
 • dezvoltare sistem ultramodern de monitorizare la distanță în timp real, a stării de sănătate a unor pacienților aflați într-o posibilă stare de pericol. (decembrie 2025).
 • implementare măsuri pentru creșterea siguranței școlare (iunie 2025)
 • înființare centre de recoltare în spitale din cadrul ASSMB (iunie 2026)
 • implementarea „Cardului Familia” (martie 2026)
 • implementarea programului de protecție și sprijin dedicat copiilor afectați de migrația pentru muncă în străinătate
 • implementare serviciu de îngrijire a copiilor cu vârsta până la 3 ani în sistem de parteneriat. (iunie 2025)
 • creșterea calității vieții în zonele marginalizate din Municipiul București (iunie 2026)
 • program „Toleranță zero față de consumul și traficul de droguri” (martie 2025)

Obiective pe termen lung

Pe termen lung, adică peste 2 ani Programul PSD-PNL pentru București vine cu următoarele propuneri:

 • înființarea unor Centre Multifuncționale de Sănătate la nivelul fiecărui sector
 • asigurarea prin ASSMB a distribuției unitare a serviciilor medicale
 • alocarea de resurse pentru perfecționarea profesională a medicilor
 • dezvoltarea rețelei de cămine destinate îngrijirii persoanelor vârstnice (2030)
 • menținerea gratuității transportului în comun pentru pensionari și elevi
 • implementarea programului privind integrarea noilor minorități din București (decembrie 2026)
 • dezvoltarea rețelei de medicină școlară (iunie 2027)
 • revitalizarea zonelor/clădirilor abandonate (iunie 2028)
 • aplicarea legislației în vigoare privind câinii comunitari – niciun câine fără stăpân, construirea de adăposturi optime (iunie 2029)
 • consolidarea spitalelor cu risc seismic din subordinea ASSMB (iunie 2030)
 • proiectul Orașul medical – transformarea spațiilor generic numite astăzi „Casa Radio” într-un centru medical cuprinzând noul Spitalul Metropolitan – Universitar (iunie 2034)