Provocările cu care se confruntă afacerile din Europa Centrală și de Est la nivel internaţional

Europa Centrală și de Est (CEE) devine tot mai importantă pentru extinderea afacerilor la nivel internațional, având în vedere perspectivele economice favorabile. Această regiune se confruntă cu diverse provocări, se arată într-un raport al iBanFirst.

Potrivit prognozelor FMI, se anticipează o creștere a PIB-ului de 2,8% pentru România și de 3,1% pentru Europa emergentă, depășind ritmul de creștere de 1,7% estimat pentru economiile avansate.

Companiile originare din CEE care se extind global au acum oportunitatea de a oferi sprijin și îndrumare tinerilor antreprenori. În cadrul celei de-a treia ediții a CEE Business Summit, desfășurată în aprilie, s-au discutat strategiile de globalizare ale companiilor regionale.

iBanFirst a evidențiat cele 5 provocări majore întâmpinate de aceste companii în procesul lor de expansiune internațională și a prezentat oportunitățile de mentorat pentru a sprijini tinerii antreprenori.

Brandurile din regiune au deseori o imagine negativă

Una dintre provocările semnalate se referă la imaginea negativă asociată brandurilor regionale din CEE. În multe cazuri, aceste branduri sunt percepute ca având o calitate scăzută și prezintă riscuri mai mari, acestă percepție fiind influențată de prețurile accesibile practicate.

Pentru a contracara aceste stereotipuri, autorii analizei sugerează adoptarea unei strategii de promovare a produselor de înaltă calitate. Prin acest demers, companiile pot îmbunătăți reputația la nivel global și pot consolida oportunitățile de extindere internațională.

O altă provocare cu care se confruntă business-urile din regiune este accesul la capital și finanțare. Potrivit analizei iBanFirst, lichiditatea joacă un rol crucial în supraviețuirea și dezvoltarea afacerilor, dat fiind că capitalul este adesea expus unor riscuri semnificative.

Obținerea finanțării reprezintă o provocare continuă pentru multe companii. Deși există opțiuni oferite de investitori privați, fonduri de capital de risc și fonduri de investiții private, pentru a accesa aceste surse de finanțare, companiile trebuie să elaboreze propuneri de afaceri solide și să demonstreze capacitatea de a gestiona contextul financiar internațional.

Talentele trebuie găsite şi păstrate în companie

A treia provocare identificată se referă la recrutarea și retenția talentelor. Pe măsură ce companiile își extind operațiunile pe noi piețe, devine crucial să găsească și să păstreze talentele adecvate care să susțină această creștere.

Procesul nu implică doar recrutarea experților locali, care înțeleg specificul pieței, ci și coordonarea eficientă a unei forțe de muncă diverse din țări diferite. Pentru a gestiona acest aspect, este necesară o strategie de management flexibilă care să permită adaptarea rapidă la dinamica piețelor locale și la cerințele specifice ale fiecărei regiuni.

În ceea ce privește atragerea clienților, iBanFirst subliniază că acest proces necesită o înțelegere profundă a comportamentului și preferințelor consumatorilor locali, precum și adaptarea strategiilor de marketing și a ofertelor de produse pentru a satisface nevoile specifice ale fiecărei piețe.

Astfel, produsele și serviciile devin relevante din punct de vedere cultural și accesibile lingvistic pentru consumatori.

Probleme legate de managementul financiar și riscul valutar

În fine, analiștii evidențiază că aceste companii din CEE se confruntă cu managementul financiar și cu riscul valutar. Gestionarea eficientă a resurselor financiare este esențială pentru companii, dat fiind impactul semnificativ pe care fluctuațiile cursurilor de schimb îl pot avea asupra profitabilității și fluxului de numerar.

Deși adoptarea soluțiilor fintech a simplificat unele procese, contribuind la o mai bună adaptabilitate la volatilitatea piețelor valutare, complexitatea pieței financiare internaționale rămâne o provocare majoră, se mai arată în analiza citată.

iBanFirst este un fintech ce furnizează companiilor de comerţ servicii de plăţi transfrontaliere, schimb valutar şi management al riscului, combinând capacităţile unei platforme de ultimă generaţie cu expertiza specialiştilor în domeniul forex.