Ca răspuns la o hotărâre a Tribunalului, Comisia Europeană propune vineri reintroducerea în legislaţia care urmează să fie adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu a anumitor aspecte referitoare la încercările privind emisiile generate în condiţii reale de conducere (RDE), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Comisia Europeană a fost foarte activă în promovarea calităţii aerului, în combaterea schimbărilor climatice şi în sprijinirea tranziţiei către o mobilitate nepoluantă. Printre acţiuni se numără încercări noi şi mai fiabile privind emisiile generate în condiţii reale de conducere, precum şi o încercare de laborator îmbunătăţită. Aceste eforturi dau deja rezultate. Noile tipuri de vehicule cu motoare diesel încercate atât în laborator, cât şi pe drumuri în condiţii reale şi introduse pe piaţă începând din septembrie 2017 emit cu mult mai puţin decât tipurile mai vechi de vehicule cu motoare diesel.

În decembrie 2018, Tribunalul a anulat unele dintre dispoziţiile legislaţiei UE referitoare la încercările privind emisiile generate în condiţii reale de conducere. Tribunalul a hotărât că aşa-numiţii „factori de conformitate” nu ar fi trebuit să fie adoptaţi prin procedura de comitologie, ci prin procedura legislativă ordinară. Anularea are un caracter parţial şi nu afectează procedura de încercare RDE actuală, care rămâne în vigoare şi care trebuie să fie în continuare efectuată la omologarea de tip.

Tribunalul a amânat efectele anulării parţiale până în februarie 2020, pentru a acorda timp Comisiei să pună în aplicare hotărârea. Pentru a evita incertitudinea juridică cu privire la omologările de tip acordate începând cu septembrie 2017 – atunci când procedura de încercare RDE a devenit obligatorie – Comisia a propus vineri reintroducerea aceloraşi factori de conformitate în textul juridic. Comisia prezintă propunerea legislativă prin procedura legislativă ordinară, astfel cum a solicitat Tribunalul. Prin urmare, Comisia acţionează pentru a asigura securitatea juridică necesară pentru autorităţile naţionale, industrie şi consumatori.

După ce va fi adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu, regulamentul va fi direct aplicabil în toate statele membre şi va deveni obligatoriu după trei zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.