Abrogarea impozitului minim de la 1 octombrie 2010, apreciată ca o măsură în favoarea mediului privat, are şi un revers: împarte 2010 în doi ani fiscali. Prin urmare, companiile nu numai că vor depune două declaraţii pentru impozitul pe profit în 2011, dar vor suporta consecinţe şi asupra cheltuielilor pe care le-au făcut anul acesta şi care se pot scădea într-o anumită limită la calculul impozitului. În principiu, companiile obligate să facă două declaraţii ar trebui să fie doar cele care, până la anularea impozitului minim, respectiv până la 30 septembrie, au plătit acest impozit. În schimb, firmele care au fost plătitoare de impozit pe profit de 16% în primele trei trimestre ar trebui să urmeze procedurile obişnuite de până acum. Din păcate, textul ordonanţei de urgenţă care instituie cei doi ani fiscali generează interpretări.
„Logic ar fi ca cei care au plătit impozit pe profit să considere întreg anul 2010 într-o singură perioadă fiscală, cu toate implicațiile ce decurg de aici. Cu toate acestea, interpretarea unora dintre autoritățile fiscale teritoriale diferă. În opinia acestora, contribuabilii „obligați la plata impozitului minim“ (aşa cum prevede ordonanţa – n.r.) sunt toți cei care au aplicat prevederile legate de impozitul minim, indiferent dacă au plătit impozit pe profit sau impozit minim“, precizează Gabriel Sârbu, Senior Consultant, Tax Advisory Services Mazars.
Decizii interpretabile
Reprezentanţii Ministerului de Finanţe admit că textul actului normativ a produs confuzie, dar consideră că toate neînţelegerile au fost clarificate în discuţiile purtate cu specialiştii în fiscalitate. Prin urmare, modul în care administraţiile financiare din ţară  interpretează ordonanţa nu este asumat de minister. Pentru companiile care vor fi nevoite să împartă 2010 în doi ani fiscali, consecinţele nu se rezumă doar la mai multă birocraţie şi formularistică, impusă de depunerea a două declaraţii. Principalul efect va fi asupra calculului pierderii fiscale. Din cauza faptului că fiecare dintre cele două perioade din 2010 va fi considerată an fiscal, perioada de cinci, respectiv şapte ani în care se recuperează pierderea va fi mai mică, în fapt, cu un an.
„Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Se poate afirma că perioada de şapte ani se reduce, în fapt, la şase ani, fiind vorba de două perioade fiscale“, spune Luminiţa Ristea, managing partner Nexia. Totodată,  limita de cheltuieli sociale, de protocol şi cu sponsorizarea va fi calculată pentru fiecare interval.
„Stabilirea bazei de cheltuieli sociale deductibile, prin care se pot acorda unele ajutoare și cadouri în bani angajaților și copiilor acestora, se va face în funcție de valoarea totală a cheltuielilor cu salariile, înregistrată în fiecare perioadă fiscală în parte. Astfel, de Crăciun, de exemplu, angajatorii pot acorda copiilor angajaților cadouri în bani de până la 150 lei, prin calcularea limitei deductibile la doar 2% din totalul cheltuielilor cu salariile la nivelul ultimului trimestru al lui 2010 și nu la nivelul întregului an. Sunt dezavantajați fie angajatorii – pentru că limita deductibilă va fi mai mică decât totalul sumelor acordate drept cadouri, fie angajații – pentru că angajatorii vor micșora suma acordată pentru a se înscrie în limita deductibilă“, explică Gabriel Sârbu.
Cheltuieli recalculate
Pe de altă parte, cheltuielile firmelor cu sponsorizarea, pe care multe organizaţii nonprofit le aşteaptă în special la sfârşit de an, ar putea scădea, după cum arată Gabriel Sârbu. „Unii contribuabili au așteptat sfârșitul de an pentru a vedea rezultatele și a putea efectua sponsorizări, deoarece, conform prevederilor fiscale în vigoare, creditul fiscal pentru sponsorizările acordate în trimestrul IV se va calcula în limita profitului impozabil obținut doar pe acest trimestru și nu pe întreg anul 2010“, afirmă acesta.  O altă categorie importantă de firme care vor fi afectate de dublul an fiscal este a acelora care reinvestesc profitul şi beneficiază, astfel, de scutirea de impozit. Facilitatea nu se va mai acorda în 2011.
„Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei. Dacă o companie pune în funcţiune o investiţie în trimestrul IV, când are pierdere, nu mai poate beneficia de facilitate, chiar dacă în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a realizat pe cumulat profit“, precizează Luminiţa Ristea. Până la termenul de depunere a declaraţiilor de profit, specialiştii în fiscalitate cred că Finanţele vor aduce lămuriri suplimentare fie prin instrucţiunile de completarea a declaraţiei, fie prin normele Codului fiscal.

Cum sunt afectate firmele?

-Pierderea fiscală va fi recuperată într-o perioadă mai scurtă cu un an datorită împărţirii lui 2010 în doi ani fiscali;

-În cazul scutirii de impozit pe profitul reinvestit, calculul se va face în funcţie de investiţiile realizate şi de impozitul pe profit plătit pentru fiecare dintre cele două perioade;

-Limita de cheltuieli sociale (cum ar fi ajutoarele sau cadourile pentru angajaţi) cu protocolul şi cu sponsorizarea, care se deduc la calculul impozitului pe profit, va fi calculată separat pentru cele două perioade.

907 mii de persoane juridice erau înregistrate, la sfârşitul lunii septembrie a acestui an, ca plătitoare de impozit pe profit, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.