Conform informaţiilor cuprinse în anunţul citat, Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă – SIIEASC ar urma să necesite emiterea/eliberarea documentelor de stare civilă, implementarea suportului informatic necesar şi managementul proiectului, precum şi activităţi de informare şi publicitate.

Locul principal de livrare sau de executare a acestor activităţi va fi sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date /DEPABD/ din Bucureşti, restul echipamentelor TIC urmând să fie livrate la sediile celor 3.188 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din România.

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este de 122.209.460 lei, iar termenul-limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 20 septembrie 2013. De asemenea, termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 septembrie 2013, în aceeaşi zi fiind programată şi deschiderea ofertelor.

Procedura de atribuire este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziţie publică va fi condiţionată de asigurarea finanţării de către Ministerul Finanţelor Publice /MFP/, respectiv aprobarea creditelor de angajament/creditelor bugetare solicitate în bugetul Autorităţii Contractante.

La jumătatea lunii aprilie a.c., ministrul pentru Societatea Informaţională, Dan Nica, declara că proiectul de eliberare online a actelor de stare civilă este unul din proiectele deblocate ‘pentru că în România este aproape imposibil să poţi să îţi înregistrezi anumite acte de stare civilă fără să pierzi foarte mult timp’.

Datele MSI arată că, numai în 2011, au fost emise peste 1,23 de milioane de acte de stare civilă.

SURSA: Agerpres