Luni, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică prin care se abrogă prevederea privind interzicerea înstrăinării acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţiile de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută. De menționat este faptul că, proiectul a fost iniţiat de Guvern.

Pe lângă prevederile menționate, proiectul inițiat de Guvern abrogă și articolul privind interzicerea înstrăinării acțiunilor deținute e stat la companiile și societățile naționale.

“Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operaţiuni privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare”, se aratp în document.

Expunerea de motive a proiectului 

În ceea ce privește expunerea de motive a proiectului, se pare că “abrogarea prevederilor menţionate va permite valorificarea acţiunilor în vederea evitării afectării grave a relaţiilor sociale referitoare la libertatea economică a operatorilor la care statul are calitatea de acţionar şi de liberă circulaţie a capitalurilor. Prin diversificarea acţionariatului se intenţionează asigurarea revenirii la o situaţie de competiţie pe piaţă în care fiecare companie şi societate naţională, instituţie de credit şi orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar urmăreşte să atingă anumite obiective prin înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat”.

Odată aprobat de Senat, proiectul va merge să fie desbătut în Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.

Tot luni, Senatul a mai adoptat și un alt proiect iniţiat tot de Guvern cu privire la combaterea unor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Mai exact, se pare că proiectul a fost adoptat cu un amendament care prevede că “incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte criterii de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.