Granturile sunt destinate proiectelor/acțiunilor menite să conducă la consolidarea relațiilor bilaterale între România și statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), aferente Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național și Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 – Consolidarea Capacității și Cooperare Instituțională.

Apelul în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național, Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014, cu un buget total de 736.000 euro, va finanța proiecte/acțiuni ce contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale între România și statele donatoare, în arii prioritare precum justiție și afaceri interne, consolidarea capacității judiciare, cooperarea Schengen, sănătate, cultură, mediu, copii și tineri aflați în situații de risc, dar și alte priorități generale și orizontale. Beneficiarii eligibili sunt instituții publice precum și organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, sindicate, patronate care activează în sfera ariilor prioritare.

Apelul în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 – Consolidarea Capacității și Cooperare Instituțională, Granturile Norvegiene 2009-2014 se adresează entităților publice din România și Norvegia și are drept scop finanțarea de proiecte/acțiuni ce contribuie la obiectivul general de întărire a capacității instituționale și dezvoltarea resurselor umane în instituțiile publice române prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia. Bugetul apelului este de 175.765 euro.