Activitatea de prevenire şi combatere a terorismului se organizează şi se desfăşoară în mod unitar, în cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), iar CSAT exercită rolul de coordonator strategic al SNPCT, menţionează proiectul. 

Iniţiatorii propun ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să facă parte din Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, alături de alte instituţii, printre care serviciile speciale, PÎCCJ, BNR, MAI, MAE, Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei. 

În cazul iminenţei sau producerii unui atentat terorist pe teritoriul ţării, la propunerea directorului SRI (Serviciul Român de Informaţii are rol de coordonare tehnică), CSAT poate emite o hotărâre privind declararea situaţiei de criză teroristă. În această situaţie, se activează Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă, care asigură la nivel naţional managementul crizei teroriste, mai prevede proiectul. 

Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă este structură interinstituţională, fără personalitate juridică, subordonată direct CSAT, condus de o structură alcătuită din reprezentanţi la nivel decizional din cadrul instituţiilor publice, în funcţie de coordonatele concrete ale crizei teroriste. Centrul este constituit pe suportul logistic şi operaţional al CCOA din cadrul SRI. Şeful centrului este numit de CSAT, la propunerea directorului SRI, dintre prim-adjunctul şi adjuncţii şefului SRI, menţionează textul iniţiativei. 

Potrivit proiectului, în cazul unui act de terorism, SRI, prin unitatea specializată, execută intervenţia contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte instituţii publice. Intervenţia se execută cu aprobarea CSAT. Prin excepţie, în situaţia iminenţei producerii unor victime sau unor pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a CSAT, executarea intervenţiei contrateroriste se aprobă de către preşedintele Consiliului. La solicitarea SRI, în funcţie de amploarea şi natura activităţii teroriste, intervenţia contrateroristă se execută şi de către unităţi specializate ale Poliţiei Române, Jandarmeriei, SPP sau MApN. Controlul operaţional va fi deţinut de SRI. 

Proiectul a fost iniţiat de opt parlamentari care fac parte din Comisia de control al SRI şi se află în consultare publică la Camera Deputaţilor. Senatul este camera decizională.
 AGERPRES