Proiect de lege prin care 2025 este instituit ca „Anul Național al Copilului”

Mai mulți parlamentari de la PSD, inclusiv Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, au depus la Senat un proiect de lege pentru instituirea anului 2025 drept „Anul Național al Copilului”. Inițiativa are ca scop evidențierea necesității consolidării măsurilor de sprijin pentru copii și promovarea drepturilor acestora.

Proiectul de lege propune organizarea de manifestări dedicate dezvoltării sociale, educaționale, culturale și civice ale copiilor, alături de alocarea de fonduri specifice pentru susținerea acestor inițiative. De asemenea, se urmărește prioritizarea investițiilor în infrastructura destinată copiilor.

Inițiatorii proiectului subliniază că anul 2025 ar putea marca instituirea unui regim special de protecție și asistență pentru copii și drepturile lor. Implementarea acestui proiect legislativ este așteptată să aducă beneficii, printre care iniţiatorii enumeră:

  • Prioritizarea alocărilor bugetare pentru infrastructura educaţională, de sănătate şi asistenţă socială;
  • Implementarea programelor educaţionale inovative prevăzute de lege, pentru dezvoltarea personală şi intelectuală a copiilor afectaţi de sărăcie şi analfabetism funcţional;
  • Îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor de sănătate destinate copiilor, inclusiv cele de sănătate mintală şi suport psihologic, în special pentru cei cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
  • Dezvoltarea serviciilor sociale în comunităţile vulnerabile socio-economic în vederea asigurării respectării drepturilor copilului la standardele legale;
  • Creşterea gradului de conştientizare la nivel societal şi instituţional cu privire la drepturile copilului şi necesitatea protejării acestora;
  • Reducerea disparităţilor regionale în ceea ce priveşte accesul la servicii de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de programe şi proiecte specifice fiecărei zone;
  • Stimularea parteneriatelor între stat, sectorul privat şi organizaţiile neguvernamentale pentru dezvoltarea de proiecte şi programe sustenabile destinate copiilor.
copii
SURSA FOTO: Dreamstime

Implementarea proiectului ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru copiii din România

Proiectul privind „Anul Național al Copilului” prevede că Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul și autoritățile administrației publice locale pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări dedicate dezvoltării sociale, educaționale, culturale și civice ale copiilor, iar Guvernul și autoritățile locale vor prioritiza investițiile în infrastructura și proiectele destinate copiilor.

În contextul „Anului Național al Copilului”, toate concursurile de proiecte finanțate de autoritățile locale vor include obligatoriu o componentă dedicată copiilor, cu obiectivul promovării dezvoltării armonioase și a accesului egal la educație și activități culturale.

Proiectul de lege propus de PSD este înregistrat la Senat și urmează să fie dezbătut în forurile decizionale, iar implementarea sa ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor din România și la promovarea unei societăți mai juste și mai incluzive.