"De rezultatele proiectului vor beneficia cel puţin 2.250 elevi din învăţământul primar şi gimnazial (în special elevi din grupurile vulnerabile), cel puţin 3.400 experţi în dezvoltarea curriculară (inclusiv autori de manuale), respectiv cel puţin 50.000 profesori, cadre didactice şi alţi specialişti din învăţământul preuniversitar, gimnazial, precum şi experţi ai partenerilor sociali. Fondurile europene vor fi utilizate în scopul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi reducerii abandonului şcolar, pentru îmbunătăţirea curriculumului naţional obligatoriu (cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate) şi pentru asigurarea calităţii educaţiei prin perfecţionarea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar", se arată în document, potrivit Agerpres.

Potrivit comunicatului, solicitantul eligibil este Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în parteneriat cu agenţii, structuri aflate în subordinea sau coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, instituţii de învăţământ acreditate din reţeaua şcolară naţională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, ANP şi instituţii subordonate, autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei preuniversitare, organizaţii neguvernamentale, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar. 

Cererile de finanţare se primesc în perioada 25 septembrie 2017 – 30 decembrie 2020. Apelul este de tip non-competitiv. 

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.