Profitul din exploatare aferent anului 2016 este de 158,02 milioane lei, aproape similar cu cel înregistrat în 2015 (160,13 milioane lei). 

"Diferenţa între profitul net aferent anului 2016 şi cel aferent anului 2015 provine din influenţa negativă a fluctuaţiei cursurilor valutare (euro, dolar american, dolar canadian, în principal), astfel că în anul 2016 s-a înregistrat un rezultat financiar negativ, spre deosebire de anul 2015, când s-a înregistrat un rezultat financiar pozitiv", se menţionează în raportul Nuclearelectrica. 

Veniturile din exploatare au totalizat anul trecut 1,68 miliarde lei, fiind cu 6% mai mici comparativ cu cele din anul anterior, iar cheltuielile din exploatare au scăzut cu 7%, la 1,047 miliarde lei. 

În semestrul I al anului 2016, conducerea SNN a decis realizarea unor lucrări complexe şi investiţii la Unitatea 1 CNE Cernavodă, care se realizează o singură dată pe durata iniţială de viaţă a unei unităţi nucleare şi al căror rezultat estimat este cel puţin o menţinere a factorului de capacitate ridicat şi o creştere a producţiei pe termen mediu între 1,5-2%. 

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestor investiţii, durata opririi planificate a Unităţii 1 CNE Cernavodă a fost extinsă de la durata normală de aproximativ 30 de zile la 50 de zile, ceea ce a determinat scăderea cu 3% a cantităţii de energie vândută şi, implicit, scăderea veniturilor aferente cu 3%. 

"Scăderea cu 3% a veniturilor din vânzarea energiei electrice, pe fondul opririi planificate extinse, coroborat cu scăderea tarifului de transport (Tg) a energiei electrice conform ordinelor ANRE, au determinat o scădere a veniturilor din exploatare cu 6% faţă de anul 2015", precizează reprezentanţii companiei. 

Nivelul disponibilităţilor băneşti ale societăţii (depozite bancare şi conturi la bănci) la 31 decembrie 2016 era de 1.508 miliarde lei, înregistrând o creştere de 11% faţă de nivelul înregistrat la finele lui 2015 (1,361 miliarde lei), în timp ce soldul împrumuturilor bancare (pe termen lung şi porţiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung) era de 1,309 miliarde lei la 31 decembrie 2016, faţă de 1,481 miliarde lei la 31 decembrie 2015. Astfel, poziţia netă de numerar la 31 decembrie 2016 era de 199,896 milioane lei.

AGERPRES