BCE precizează că veniturile nete din dobânzi au totalizat 1,475 miliarde euro în anul 2015 (faţă de 1,536 miliarde euro în 2014). La acestea s-au adăugat câştigurile realizate din operaţiuni financiare, care s-au cifrat la 214 milioane euro, faţă de 57 de milioane euro în 2014.

Pe de altă parte, asumarea de către BCE a atribuţiilor de supraveghere a condus la creşterea treptată a numărului de membri ai personalului şi, prin urmare, cheltuielile cu personalul s-au majorat la 441 de milioane euro în anul 2015, faţă de 301 milioane euro în 2014. De asemenea, alte cheltuieli administrative, incluzând cheltuielile cu amortizarea, chiriile, onorariile plătite şi alte bunuri şi servicii s-au cifrat la 423 de milioane euro în anul 2015, faţă de 376 de milioane euro în 2014.

Volumul total al bilanţului BCE s-a majorat cu 72 de miliarde euro, până la 257 de miliarde euro în anul 2015, faţă de 185 de miliarde euro în 2014. Aceasta creştere s-a datorat cu precădere titlurilor achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de active, aprecierii activelor externe de rezerva deţinute de BCE, precum şi majorării valorii înregistrate de bancnotele aflate în circulaţie. De asemenea, bilanţul contabil consolidat la nivelul Eurosistemului s-a cifrat la 2,781 de miliarde euro la sfârşitul anului 2015, faţă de 2,208 miliarde euro la sfârşitul anului 2014, în principal ca urmare a continuării achiziţionării de titluri în cadrul programului de achiziţionare de active.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene a decis sa efectueze o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 812 milioane euro, între băncile centrale naţionale din zona euro la data de 29 ianuarie 2016. În şedinţa de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să repartizeze profitul rămas, totalizând 270 de milioane euro, între băncile centrale naţionale din zona euro la 19 februarie 2016. AGERPRES