Profesiile liberale, luate la ochi de Ministerul de Finanțe! Un ghid fiscal publicat dedicat lor precizează care le sunt obligațiile către stat.

Persoanele care obțin venituri din profesii liberale au obligaţia depunerii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul de desfăşurare a activităţii, ”Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere“ – formularul 0703 sau a ”Declaraţiei pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”- Formularul electronic 7004, după caz, precizează ghidul

Profesiile liberale, luate la ochi de Ministerul de Finanțe! Cine sunt cei vizați

Persoanele fizice care obţin venituri din profesii liberale pot consulta ghidul fiscal care a fost publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Materialele informative se găsesc în secţiunea Asistenţă Contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente şi alte materiale informative, precizează Ministerul Finanțelor -MFP.

“Sunt considerate venituri din profesii liberale veniturile obţinute de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii.

Veniturile obţinute din profesii liberale desfăşurate în România se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate”, precizează sursa citată.

Mijloacele electronice de plată, promovate

Veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente, fiind impozitate în sistem real.

Contribuabilii interesaţi pot găsi şi alte detalii despre Declaraţia unică pe care trebuie să o depună pentru această categorie de venituri, respectiv: ce formulare sunt necesare şi de unde se pot procura, cum se poate depune Declaraţia unică şi ce modalităţi de plată sunt puse la dispoziţia contribuabililor.

Potrivit MFP, rolul acestui nou ghid fiscal este de a stimula şi asista contribuabilii să declare corect veniturile realizate din profesii liberale şi să plătească impozitele şi contribuţiile datorate, inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice de plată existente.

Ministerul Finanţelor va continua să extindă numărul materialelor informative dedicate persoanelor fizice şi juridice pentru a încuraja cât mai mult conformarea fiscală voluntară a contribuabililor, se mai arată în comunicatul citat.