Conform datelor publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), procentajul cheltuielilor aferente consumului gospodăriilor alocat pentru locuinţă a scăzut sau a rămas stabil în perioada 2009 – 2019 în majoritatea statelor UE, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în România (de la 25,2% din totalul cheltuielilor gospodăriilor în 2009 la 17,7% în 2019, sau o scădere de 7,5 puncte procentuale), Polonia (2,6 pp), Cipru (2,5 pp), Ungaria (2,3 pp), Letonia (2,2 pp) şi Slovacia (2,1 pp).

De cealaltă parte,  acest procent a crescut în 11 state membre, cel mai semnificativ avans fiind în Irlanda (de la 22% în 2009 la 25,4% în 2019, sau 3,4 pp), Finlanda (de la 25,4% în 2009 la 28,8% în 2019, tot o creştere de 3,4 pp), Olanda (2,1 pp), Belgia, Luxemburg şi Portugalia (toate cu 1,4 pp).

Cele mai mari cheltuieli

În ceea ce privește situația de anul precedent, atunci, gospodăriile din UE au cheltuit peste 1.700 miliarde de euro (echivalentul a 12,3% din PIB-ul UE) pentru „locuinţă, aprovizionare cu apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili”.

Aceasta reprezintă aproape un sfert (23,5%) din cheltuielile totale aferente consumului gospodăriilor şi este de departe cea mai semnificativă categorie de cheltuieli a gospodăriilor din UE, înaintea „transporturilor” (13,1%), „alimentelor şi băuturilor răcoritoare” (13%), „restaurantelor şi hotelurilor” şi „recreaţiei şi culturii” (ambele cu 8,7%).

De asemenea, în majoritatea statelor membre ale UE, „locuinţa, aprovizionare cu apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” reprezintă cea mai substanţială parte din consumul gospodăriilor. În 2019, cel mai ridicat procentaj al cheltuielilor aferente consumului gospodăriilor alocat pentru locuinţă a fost în Finlanda (28,8%), Slovacia (28,4%), Danemarca (27,9%), Cehia (26,4%), Franţa (26,2%), Suedia (25,8%) şi Irlanda (25,4%).

În contrast, cel mai scăzut procent al cheltuielilor aferente consumului gospodăriilor alocat pentru locuinţă a fost în Malta (12,3%), Lituania (14,9%), Cipru (15,6%), Croaţia (16,2%), Portugalia (17,6%) şi România (17,7%, date provizorii).