Pentru 2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi-a propus ca obiectiv prioritar, valorificarea accelerată a pachetelor minoritare de acţiuni gestionate la societăţile listate pe B.V.B., utilizând metode specifice pieţei de capital: oferta publică de vânzare, răspuns la oferta publică de cumpărare / preluare şi vânzare specială la ordin.

În realizarea acestui obiectiv, AVAS va beneficia şi în 2008 de sprijinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Bursei de Valori Bucureşti, a Asociaţiei Brokerilor şi a Depozitarului Central.

Procesul de privatizare pe piaţa de capital se înscrie în obiectivul general al AVAS pentru 2008 de trecere în proprietate privată a tuturor societăţilor din portofoliu cu o situaţie juridică clară şi în cazul cărora legislaţia permite privatizarea, excepţie făcând societăţile din domeniul energiei, până la definitivarea noii societăţi integrate pe verticală.

Astfel, în cursul lunii ianuarie, A.V.A.S intenţionează să selecteze societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF) care să intermedieze vânzarea specială la ordin pe B.V.B. pentru participaţiile statului deţinute la 7 emitenţi grupaţi în 2 loturi de selecţie. Este vorba de: S.C. FABRICA DE SCULE S.A. Râşnov, S.C. U.C.M. S.A. Reşiţa, S.C. SILVANIA FOREST S.A. Satu-Mare, S.C. PIESE­AUTO S.A. Tulcea, S.C TRANSGEX S A. Oradea, S.C. TURBOMECANICA S.A. Bucureşti şi S.C. IASITEX S.A. lasi.

Tot în cursul lunii ianuarie, A.V.A.S. intenţionează sa selecteze SSIF-uri pentru intermedierea unor oferte publice secundare de vânzare la un nou lot de emitenţi la care Autoritatea deţine participaţii, printre care se numără S.C. SIRAJ AD IMPEX SA laşi, S.C. STEAUA ELECTRICA S.A. Fieni şi S.C. AVICOLA S.A. laşi.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a privatizat prin metoda ofertă publică secundară de vânzare pachetul de 88.905 acţiuni deţinut la S.C. RETEZAT S.A. Sibiu. Oferta a fost intermediată de către S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. Timişoara, societate selectată în condiţiile legale în vigoare.

Oferta publică promovată la începutul acestui an s-a încheiat cu succes, AVAS obţinând un preţ de vânzare de 37,86 Iei/acţiune, respectiv un preţ de 3.365.943,3 lei pentru pachetul de acţiuni reprezentând 29,9368% din capitalul social.

Valoarea nominală a unei acţiuni este de 2,5 lei, iar preţul mediu înregistrat pe B.V.B., in ultimul an, a fost de 18,921 lei/acţiune.

Data: 23 ianuarie 2008

Sursa: AVAS