Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, contractul acord-cadru se poate încheia cu maxim 3 agenti economici, durata acestuia este de 36 de luni, iar valoarea estimată, fără TVA, este între 1.457.910  și  15.551.040 lei. „Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 1.395.630 lei fără TVA. Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 310.140 lei fără TVA”, conform anuțului de licitație.
Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice, se organizează licitație deschisă, iar principalul criteriu de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 6 octombrie, data limită de evaluare a ofertelor fiind 6 noiembrie.