Potrivit unui comunicat al PMB, prin realizarea acestui calendar al lucrărilor de la nivelul Capitalei, Municipalitatea urmăreşte corelarea lucrărilor tehnico – edilitare între ele, dar şi coordonarea acestora cu lucrările de modernizare şi reabilitare sistem rutier. De asemenea, se are în vedere şi scurtarea perioadei de ocupare a suprafeţei afectate de lucrări: carosabil, trotuar, spaţii verzi. 

Acest program cuprinde planificarea tuturor lucrărilor de investiţii, declarate de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: RADET, ApaNova, RATB, Engie, Telecom, Enel, Metrorex, Luxten, NetCity Telecom, administratorii domeniului public (ADP-urile de sector şi Administraţia Străzilor Bucureşti), primăriile de sector, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Potrivit Programului Coordonator Anual, pentru anul în curs, sunt prevăzute aproximativ 2.000 de lucrări la nivelul Capitalei, cum ar fi: lucrări de modernizare-reparaţii sistem rutier, de extindere, modernizare şi înlocuire reţele electrice, lucrări de extindere sau înlocuire reţele de apă şi canalizare, lucrări de construire reţele canalizare NetCity, lucrări de modernizare reţele termice primare şi secundare RADET, lucrări de înlocuire reţele termice de distribuţie, lucrări de înlocuire, extindere şi modernizare conducte gaze şi lucrări de modernizare reţea iluminat public. 

Conform acestei planificări, cele mai multe lucrări de investiţii vor fi executate de către ENEL (647 lucrări), Engie: (526 de lucrări) şi RADET (303 lucrări). 

Începerea lucrărilor tehnico – edilitare şi stradale la nivelul municipiului Bucureşti se poate realiza numai după includerea în Programul Coordonator Anual şi aprobarea acestuia de către primarul general.